10 dec. 2009

Ce trebuie sa stii cand pornesti o afacere?

Atunci când ai o idee de afacere si dupa ce ai evaluat-o si esti convins ca vei avea succes nu ramâne decât sa o pui în practica.Înainte de a porni la drum, o conditie necesara este sa cunosti legislatia în vigoare care reglementeaza activitatea domeniului unde vrei sa functionezi.
Cele mai importante pot fi gasite la adresele:
http://www.mimmc.ro/imm/legislatie
http://www.onrc.ro/romana/legislatie.php
Resurse legislative pentru infiintarea firmei, necesare pentru inregistrare si autorizare:
- Codul CAEN – Ordinul nr. 337/20.04.2007 ultima actualizare a activitatilor din economia nationala conform CAEN rev. 2, util pentru alegerea activitatilor pe care le va desfasura comerciantul persoana fizica sau juridica;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare - este baza functionarii legale a unei societati comerciale;
- Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, cu modificarile si completarile ulterioare - utila pentru alegerea firmei/emblemei comerciantului persoana fizica sau
juridica si pentru efectuarea procedurilor de inregistrare la Registrul Comertului.
-Norme metodologice nr. 608/15.04.1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor, emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei;
- H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa înfiinteze o afacere proprie;
- Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în executarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, Titlul V - Cartea I, privind G.I.E. (grupurile de interes economic), cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 616/2001 privind aprobarea taxelor percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii judecatorului delegat la înregistrarea comerciantilor si a actului constitutiv, vizat de judecatorul delegat;
Resurse legislative necesare ulterior infiintarii firmei, pentru modificarea actelor constitutive si pentru desfasurarea legala a propriei afaceri:
- Codul comercial;
- OG nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata;
- Codul de procedura civila, Cap. XIV “Dispozitii privind solutionarea litigiilor in materie comerciala“
- Lege nr. 99 din 26/05/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ;
- Legea nr. 469/09.07.2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei
contractuale;
- Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale;
De asemenea, este foarte important sa cunosti aspecte legate de legislatia fiscala în vigoare.
Prima lege ca importanta este Legea nr. 31/16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, unde vei putea cunoaste aspecte importante privind organizarea firmei pe care vrei sa o înfiintezi.
Alta lege cu importanta în organizarea unei firme este: Legea nr. 133/ 20 iulie 1999 privind stimularea întreprinzatorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii.
Dupa ce vei alege forma de organizare a firmei, va trebui sa stii ce impozite trebuie sa platesti. În acest sens va trebui sa consulti si alte reglementari care se regasesc in Codul Fiscal:
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_14307/Codul/Fiscal/al/Romaniei/-/-/actualizat/la/01.01.2009.html.
Pe lânga aceste impozite precizate în aceste reglementari se pot adauga si o serie de alte taxe si impozite locale, care sunt stabilite în functie de necesitatile locale.

Nimeni nu e mai presus de lege!

0 comentarii: