17 oct. 2010

Cultura ciupercilor Pleurotus… o afacere la îndemâna tuturor (IV)

Tehnologia din zona de cultură
Odată pregătit amestecul celulozic, urmează inocularea miceliului în saci de câte 12-17 kg fiecare, în raport de conţinutul acestora (paie sau rumeguş).
Spaţiul destinat culturii ciupercilor Pleurotus cuprinde două sectoare: de incubaţiei şi de fructificaţiei. Fiecare dintre acestea prezintă un microclimat specific, care asigură condiţii optime pentru creşterea şi dezvoltarea miceliului.

Zona de incubaţie
Etapa imediat următoare, pe care o parcurge miceliul, odată însămânţat, este creşterea acestuia pe seama substratului celulozic şi a celorlalte ingrediente din saci. Aceasta este perioada de incubaţie a miceliului, care durează între 15 şi 30 de zile. Durata incubaţiei este influenţată de către foarte mulţi factori, şi anume: de tipul de miceliu folosit, de temperatura din camera de incubaţie, de umiditatea din “brichete”, de prezenţa bacteriilor folositoare din substratul celulozic, de calitatea şi intensitatea luminii, de calitatea substratului nutritiv, igiena în spaţiul de cultură.
Tipul şi calitatea miceliului. În momentul de faţă, sunt foarte multe tipuri de micelii ale ciupercii Pleurotus, care sunt rodul activităţii de cercetare ştiinţifică a multor cercetători. Pentru deplinul success, în cultura ciupercilor, este important să obţinem de la furnizor cât mai multe date despre caracteristicele miceliului, pe care dorim să-l cultivăm. Miceliul de calitate prezintă un număr însemnat de însuşiri: culoare, densitate, viteză de creştere (5-10mm/zi), miros specific de ciupercă, vârstă. Din punct de vedere al aspectului exterior, toate miceliile, albe sau alb-crem şi chiar ale unor mucegaiuri, în general, se aseamănă între ele. De aceea se recomandă un examen de microscopie, pentru a fi siguri de calitatea miceliului. Să achiziţionăm micelii în flacoane sigilate de către firmă şi să nu acceptăm acest material biologic în pungi de naylon cu dopuri de vată improvizate sau borcane nesterilizate.
Miceliul trebuie să fie pufos şi nu compact în jurul bobului de grâu sau orz. Granulele cu miceliu deosebit de dens se fărâmiţează greu. Acest miceliu este de calitate inferioară, el fiind degenerat, iar surprizele neplăcute nu întârzie să apară. În miceliu se pot strecura şi urme de mirosuri neplăcute ale unor mucegaiuri. Acest miceliu nu se achiziţionează de fel
Iată de ce este important să solicităm sfatul unui specialist în acest domeniu, privind calitatea miceliului.
Temperatura din mediul ambiant trebuie să fie de 18-22ºC. La valori inferioare (6-17ºC), perioada de incubaţie se prelungeşte. Nu se recomandă temperaturi mai ridicate de 22ºC, deoarece surplusul termic de 2-3ºC al bacteriilor, din brichete, distruge miceliul.
Umiditatea trebuie să fie cuprinsă între 75-80%.
Bacteriile utile culturii ciupercilor Pleurotus se pot menţine în substratul celulozic, respectând tehnologia pasteurizării, dar şi achiziţionând dozele necesare de bacterii selecţionate, de la institutele de specialitate. Cercetările au demonstrat importanţa deosebită a unor bacterii, care influenţează pozitiv creşterea miceliului, dar şi calitatea ciupercilor.
Calitatea şi intensitatea luminii Iluminatul natural, chiar şi cel fluorescent, favorizează o incubare normală a miceliului.
Calitatea substratului nutritiv. Pregătirea unui material nutritiv de calitate, cu un conţinut optim de hidrocarburi, vitamine, hormoni, o umiditate de 75-80% şi un pH uşor acid (6-6,5), sunt condiţii sine qua non pentru creşterea şi dezvoltatea miceliului.

Zona de fructificaţie
Perioada de fructificaţie îşi are debutul încă din ziua a X-a de la însămânţare, când miceliile încep să se grupeze în coloane de câte 3-4cm. În acest moment brichetele se transferă în camera de cultură şi se execută tăierea sacilor. Treptat, miceliile încep să formeze primii butoni de fructificaţie. La început, ei sunt albi, de 1-2mm, iar ulterior, după cca. 15-30 zile, de la însămânţare, în raport de tipul de miceliu folosit, devin albastru măslinii.
Şi în camera de fructificţie este necesar să respectăm un minim de cerinţe, pentru obţinerea unor ciuperci cu un aspect comercial plăcut. Acesţi factori sunt: densitatea brichetelor, aerarea, temperatura, umiditatea, lumina şi protecţia fitosanitară.
În camera de fructificaţie se recomandă 4 saci/m2, la o densitate mai mare, în jurul brichetelor se crează un microclimat bogat în CO2 , dăunător butonilor fructificaţie. De aceea, o ventilaţie corespunzătoare elimină excesul acestui gaz dăunător, în această perioadă. Temperatura optimă pentru meninerea capacităţii de fructificaţie de 12-18ºC, iar umiditatea relativă de 75-80%. Lumina naturală indirectă induce formarea unor ciuperci cu un miceliu dens, cu picior scurt şi pălărie mare. Se recomandă, de asemenea, respectarea măsurilor profilactice şi terapeutice privind combaterea agenţilor patologici (insecte, acarieni, mucegaiuri.).

Calculul profitului impozabil

Reguli generale
Art. 19. - (1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.


Norme metodologice:
12. Veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal.
Exemple de elemente similare veniturilor:
- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;
- rezervele din reevaluare la casarea sau cedarea activelor, in situatia in care au fost deductibile din profitul impozabil.
Exemple de elemente similare cheltuielilor:
- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;
- cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost inregistrata in rezultatul reportat. In acest caz, cheltuiala este deductibila fiscal pe perioada ramasa de amortizat a acestor imobilizari, respectiv durata initiala stabilita conform legii, mai putin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. In mod similar se va proceda si in cazul obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajarilor provizorii trecute in rezultatul reportat cu ocazia retratarii situatiilor financiare anuale.
13. Veniturile sau cheltuielile inregistrate eronat sau omise se corecteaza prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale careia ii apartin. In cazul in care contribuabilul constata ca dupa depunerea declaratiei anuale un element de venit sau de cheltuiala a fost omis ori a fost inregistrat eronat, contribuabilul este obligat sa depuna declaratia rectificativa pentru anul fiscal respectiv. Daca in urma efectuarii acestei corectii rezulta o suma suplimentara de plata a impozitului pe profit, atunci pentru aceasta suma se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform legislatiei in vigoare.
14. La calculul profitului impozabil limitele cheltuielilor deductibile prevazute de legislatia in vigoare se aplica trimestrial, lunar sau potrivit prezentelor norme metodologice, dupa caz, astfel incat la finele anului acestea sa se incadreze in prevederile legii.
15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligati sa intocmeasca un registru de evidenta fiscala, intr-un singur exemplar, compus din cel putin 100 de file, tinut in forma scrisa sau electronica. Completarea se face in ordine cronologica, iar informatiile inregistrate trebuie sa corespunda cu operatiunile fiscale si cu datele prezentate in declaratiile de impunere. Registrul de evidenta fiscala se completeaza in toate situatiile in care informatiile cuprinse in declaratia fiscala sunt obtinute in urma unor prelucrari ale datelor furnizate din inregistrarile contabile. Modul de completare a registrului de evidenta fiscala este la latitudinea fiecarui contribuabil, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale acestuia. Acestea se refera la: calculul dobanzilor si al diferentelor de curs valutar deductibile fiscal, amortizarea fiscala, reduceri si scutiri de impozit pe profit, evidenta fiscala a vanzarilor cu plata in rate, valoarea fiscala in cazul efectuarii operatiunilor prevazute la art. 27 din Codul fiscal, alte asemenea operatiuni.


Codul fiscal:
(3) In cazul contribuabililor care produc bunuri mobile si imobile, valorificate pe baza unui contract cu plata in rate, se poate opta ca veniturile aferente contractului sa fie luate in calcul la determinarea profitului impozabil, pe masura ce ratele devin scadente, conform contractului. Cheltuielile corespunzatoare acestor venituri sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului. Optiunea se exercita la momentul livrarii bunurilor si este irevocabila.


Norme metodologice:
16. Optiunea prevazuta la art. 19 alin. (3) din Codul fiscal poate fi exercitata numai de contribuabilii care vand cu plata in rate bunuri mobile si imobile care sunt rezultate din productia proprie si se face pentru fiecare contract. Pentru determinarea profitului impozabil in perioada curenta, ratele scadente in perioada urmatoare sunt scoase din baza de impunere, prin intermediul veniturilor neimpozabile, iar cheltuielile corespunzatoare acestora, prin intermediul cheltuielilor nedeductibile. Pentru perioadele urmatoare in care veniturile, respectiv cheltuielile aferente contractului de vanzare nu se mai regasesc in baza de impunere, datorita trecerii intr-un alt an fiscal, veniturile sunt impozabile, iar cheltuielile aferente sunt deductibile pe masura scadentei acestora.


Codul fiscal:
(4) In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite in conformitate cu reglementarile din aceste conventii.


Norme metodologice:
17. Intra sub incidenta acestui alineat contribuabilii care desfasoara activitati de servicii internationale care aplica regulile de evidenta si decontare a veniturilor si cheltuielilor stabilite prin regulamente de aplicare a conventiilor la care Romania este parte (de exemplu: serviciile postale, telecomunicatiile, transporturile internationale).


Codul fiscal:
Venituri neimpozabile
Art. 20. - Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:
a) dividendele primite de la o persoana juridica romana. Sunt, de asemenea, neimpozabile, dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, dividendele primite de la o persoana juridica straina, din statele Comunitatii Europene, daca persoana juridica romana detine minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridica straina, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dividendului;


Norme metodologice:
18. Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, veniturile realizate de persoanele juridice romane din dividende primite de la o persoana juridica straina, din statele Comunitatii Europene, sunt neimpozabile in conditiile in care acestea justifica indeplinirea celor doua conditii cumulativ:
- detinerea a minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridica straina;
- perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dividendului.
Justificarea indeplinirii celor doua conditii se face pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate asupra titlurilor de participare detinute la persoana juridica straina.


Codul fiscal:
b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de evaluare a investitiilor financiare pe termen lung. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii titlurilor de participare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;


Norme metodologice:
19. In sensul prevederilor art. 20 lit. b) din Codul fiscal, investitiile financiare pe termen lung reprezinta activele inregistrate astfel potrivit reglementarilor contabile.@
__________
@Pct. 19 a fost modificat prin art. I, lit. A, pct. 2 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:
d) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;


Norme metodologice:
20. Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile prin care se recupereaza cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectuarii lor, cum sunt: rambursarile de impozit pe profit platit in perioadele anterioare, restituirea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, veniturile din anularea unor provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor si altele asemenea. Veniturile rezultate din inregistrarea in evidenta contabila a creantelor privind impozitul pe profit amanat sunt venituri neimpozabile.


Codul fiscal:
e) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.


Norme metodologice:
21. Contribuabilii pentru care prin acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative s-a prevazut faptul ca profitul aferent anumitor activitati nu este impozabil sunt obligati sa organizeze si sa conduca evidenta contabila pentru determinarea profitului neimpozabil. La determinarea profitului aferent acestor activitati se iau in calcul si cheltuielile de conducere si administrare si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, proportional cu veniturile obtinute din acele activitati, in situatia in care evidenta contabila nu asigura informatia necesara identificarii acestora, dupa caz.


Codul fiscal:
Cheltuieli
Art. 21. - (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.


Norme metodologice:
22. Cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt cheltuielile inregistrate cu realizarea si comercializarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.
23. In sensul art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si urmatoarele:
a) cheltuielile efectuate cu editarea publicatiilor care sunt inregistrate ca retururi in perioada de determinare a profitului impozabil pe baza documentelor justificative si in limita cotelor prevazute in contractele de distributie, cu conditia reflectarii in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor potrivit reglementarilor contabile;
b) cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a aplicarii proratei, in conformitate cu prevederile titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata» din Codul fiscal, precum si in alte situatii cand taxa pe valoarea adaugata este inregistrata pe cheltuieli, in situatia in care taxa pe valoarea adaugata este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile;
c) cheltuielile reprezentand valoarea creantelor comerciale instrainate, potrivit legii.@
d) penalitatile de intarziere si daunele-interese, stabilite, potrivit legii, in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane rezidente, sunt cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile pe masura inregistrarii lor.@
__________
@Pct. 23 de la Titlul II a fost modificat prin art. I pct. 2 pct. 2 din H.G. nr. 1840/2004.
- Litera d) de la pct. 23 a fost introdusa prin art. I, lit. A, pct. 3 din H.G. nr. 84/2005.


24. Nu sunt deductibile cheltuielile ocazionate de cesionarea catre personalul societatii a actiunilor proprii, in limitele stabilite de adunarea generala a actionarilor, nefiind cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.


Codul fiscal:
(2) Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si: [...]
b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;


Norme metodologice:
25. Intra sub incidenta acestei prevederi cheltuielile efectuate in acest scop, in conditiile in care specificul activitatii desfasurate se incadreaza in domeniile pentru care se impune respectarea normelor de protectie a muncii, stabilite conform legislatiei in materie.


Codul fiscal:
c) cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de accidente de munca, boli profesionale sau riscuri profesionale;


Norme metodologice:
26. Intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, efectuate potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare. Cheltuielile cu primele de asigurare pentru riscul profesional, efectuate potrivit legislatiei specifice, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.@
__________
@Pct. 26 de la Titlul II a fost modificat prin art. I pct. 2 pct. 3 din H.G. nr. 1840/2004.


Codul fiscal:
e) cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate efectuate de catre salariati si administratori, in cazul in care contribuabilul realizeaza profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti;


Norme metodologice:
27. Calitatea de administrator rezulta din actul constitutiv al contribuabilului sau contractul de administrare.
28. Analiza in vederea acordarii deductibilitatii cheltuielilor de transport si cazare in tara si strainatate, efectuate de catre salariati si administratori, se efectueaza pe baza rezultatului contabil curent, respectiv reportat. Rezultatul contabil curent reprezinta soldul contului «Profit si pierdere» la nivel de luna, respectiv trimestru, dupa caz, urmand a se efectua regularizari periodice. In cazul in care, prin cumularea rezultatului curent cu cel reportat, contribuabilul inregistreaza profit contabil, cheltuielile prevazute la art. 21 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal sunt deductibile. Profitul din anii precedenti reprezinta sodul contului «Rezultatul reportat» la data de 31 decembrie a anului anterior anului curent, indiferent de natura conturilor analitice.@
__________
@Pct. 28 de la Titlul II a fost modificat prin art. I pct. 2 pct. 4 din H.G. nr. 1840/2004.


Codul fiscal:
f) contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;


Norme metodologice:
29. Intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal cotizatiile cooperativelor de credit afiliate casei centrale a cooperativelor de credit pentru constituirea rezervei mutuale de garantare, in conformitate cu reglementarile legale.


Codul fiscal:
g) taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca;


Norme metodologice:
30. Intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal cheltuielile cu taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, stabilite prin acte normative, de practicare a unor profesii cum sunt: expert contabil, contabil autorizat, arhitect, medic, auditor financiar, avocat, notar si altele asemenea. Contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca sunt cele datorate patronatelor, in conformitate cu prevederile Legii patronatelor nr. 356/2001.


Codul fiscal:
i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii, in cazul in care contribuabilul realizeaza profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti, precum si in situatia in care acesta se afla inauntrul perioadei de recuperare a pierderii fiscale, conform legii;


Norme metodologice:
31. In cazul in care activitatile de promovare pe piete existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri genereaza cheltuieli cu bunuri din productia proprie sau prestarea de servicii, in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, acestea sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in baza art. 21 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal. Celelalte cheltuieli aferente activitatilor prevazute la art. 21 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal nu sunt deductibile in situatia in care contribuabilul realizeaza pierdere contabila din cumularea rezultatului curent cu cel reportat sau nu se afla inauntrul perioadei de recuperare a pierderii fiscale, conform art. 26 din Codul fiscal.
32. Analiza in vederea acordarii deductibilitatii cheltuielilor de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii se efectueaza pe baza rezultatului contabil curent, respectiv reportat. Profitul in exercitiul curent reprezinta rezultatul contabil cumulat al lunii, respectiv trimestrului, dupa caz, urmand a se efectua regularizari periodice. In cazul in care, prin cumularea rezultatului curent cu cel reportat, contribuabilul inregistreaza profit contabil, precum si in situatia in care contribuabilul se afla inauntrul perioadei de recuperare a pierderii fiscale, conform legii, cheltuielile prevazute la art. 21 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal sunt deductibile.


Codul fiscal:
n) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri:
1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;
2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;
4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.


Norme metodologice:
321. Dificultatile financiare majore care afecteaza intregul patrimoniu al debitorului sunt cele care rezulta din situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi.@
__________
@Pct. 321 a fost introdus prin art. I, lit. A, pct. 4 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:
(3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:
a) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit;


Norme metodologice:
33. Baza de calcul la care se aplica cota de 2% o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile, la care se efectueaza ajustarile fiscale. Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent si amanat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile.


Codul fiscal:
b) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, in cazul in care contribuabilul realizeaza profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti. Cheltuielile de transport, cazare si indemnizatia acordata salariatilor, in cazul contribuabilului care realizeaza pierdere in exercitiul curent si/sau din anii precedenti, sunt limitate la nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;


Norme metodologice:
34. Cheltuielile de transport, cazare si indemnizatia acordata salariatilor sunt limitate la nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, in situatia in care contribuabilul inregistreaza pierdere contabila din cumularea rezultatului contabil curent cu cel reportat.


Codul fiscal:
d) perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice;


Norme metodologice:
35. Nu sunt considerate perisabilitati pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau obtinerea unui serviciu.


Codul fiscal:
j) cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupationale, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;


Norme metodologice:
351. Intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal cheltuielile inregistrate de angajator in numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupationale, efectuate potrivit Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb EUR/ROL comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii cheltuielilor.@
__________
@Pct. 351 a fost introdus prin art. I, lit. A, pct. 5 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:
k) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;


Norme metodologice:
352. Sunt deductibile la determinarea profitului impozabil, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. k) din Codul fiscal, cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, efectuate de angajator potrivit Legii asigurarilor private de sanatate nr. 212/2004, cu modificarile ulterioare. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb EUR/ROL comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii cheltuielilor.@
__________
@Pct. 352 a fost introdus prin art. I, lit. A, pct. 5 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:
l) cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de legea locuintei, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%. Diferenta nedeductibila trebuie recuperata de la beneficiari, respectiv chiriasi/locatari;


Norme metodologice:
36. In cazul locuintei de serviciu date in folosinta unui salariat sau administrator, cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea acesteia sunt deductibile in limita corespunzatoare raportului dintre suprafata construita prevazuta de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, majorata cu 10%, si totalul suprafetei construite a locuintei de serviciu respective.


Codul fiscal:
m) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop;


Norme metodologice:
37. In cazul in care sediul unui contribuabil se afla in locuinta proprietate a unei persoane fizice, cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente sediului sunt deductibile in limita determinata pe baza raportului dintre suprafata pusa la dispozitie contribuabilului, mentionata in contractul incheiat intre parti, si suprafata totala a locuintei. Contribuabilul va justifica cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente sediului cu documente legale, cum sunt contractele incheiate cu furnizorii de utilitati si alte documente.


Codul fiscal:
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;


Norme metodologice:
38. Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele platite in strainatate. Sunt nedeductibile si impozitele cu retinere la sursa platite in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente pentru veniturile realizate din Romania. Cheltuielile cu impozitul pe profit amanat, inregistrate de contribuabil, sunt nedeductibile.


Codul fiscal:
b) amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale. Amenzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente in Romania si/sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorarilor, al caror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri. [...]


Norme metodologice:
39. Prin autoritati romane se intelege totalitatea organelor administratiei publice centrale si locale care urmaresc si incaseaza amenzi, majorari si penalitati de intarziere, executa confiscari, potrivit prevederilor legale.


Codul fiscal:
b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorarilor al caror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri.


Norme metodologice:
40. Majorarile si penalitatile datorate in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente in Romania sunt cheltuieli nedeductibile.
Ca exceptie de la regula alineatului precedent, majorarile datorate in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente in Romania care, potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri, sunt tratate ca dobanzi sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil in conditiile prevazute de titlul II din Codul fiscal.@
__________
@Pct. 40 a fost modificat prin art. I, lit. A, pct. 6 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI;


Norme metodologice:
41. Cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta, dupa caz, pentru care s-au incheiat contracte de asigurare, nu intra sub incidenta prevederilor art. 21 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal.
42. Cheltuiala cu valoarea neamortizata a activelor corporale lipsa din gestiune sau distruse, pentru care nu s-au incheiat contracte de asigurare, nu este cheltuiala deductibila fiscal, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta, dupa caz. Cheltuiala cu valoarea neamortizata a activelor corporale lipsa din gestiune sau distruse, care excedeaza valorii recuperate in baza contractelor de asigurare incheiate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta, dupa caz, nu este deductibila fiscal.


Codul fiscal:
e) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii;


Norme metodologice:
43. Sunt considerate cheltuieli facute in favoarea participantilor urmatoarele:
a) cheltuielile cu amortizarea, intretinerea si repararea mijloacelor de transport utilizate de catre participanti, in favoarea acestora;
b) bunurile, marfurile si serviciile acordate participantilor, precum si lucrarile executate in favoarea acestora;
c) cheltuielile cu chiria si intretinerea spatiilor puse la dispozitie acestora;
d) alte cheltuieli in favoarea acestora.


Codul fiscal:
f) cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz, potrivit normelor;


Norme metodologice:
44. Inregistrarile in evidenta contabila se fac cronologic si sistematic, pe baza inscrisurilor ce dobandesc calitatea de document justificativ care angajeaza raspunderea persoanelor care l-au intocmit, conform reglementarilor contabile in vigoare.


Codul fiscal:
h) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora;


Norme metodologice:
45. Cheltuielile reprezentand pierderi de valoare a titlurilor de participare, ca urmare a reducerii valorii capitalului social la societatea comerciala la care se detin titlurile de participare sau ca urmare a modificarii cotatiei pe piata bursiera, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.
46. Nu intra sub incidenta acestor prevederi cheltuielile reprezentand valoarea titlurilor de participare tranzactionate sau cesionate.
47. In cazul vanzarii titlurilor de participare, profitul impozabil se determina ca diferenta intre valoarea obtinuta in urma vanzarii si valoarea nominala in cazul primei vanzari sau costul de achizitie ori valoarea fiscala definita potrivit art. 27 din Codul fiscal, dupa caz. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenta a stocurilor.


Codul fiscal:
m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul desfasurarii activitatii proprii si pentru care nu sunt incheiate contracte;


Norme metodologice:
48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii trebuie sa se indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- serviciile trebuie sa fie efectiv prestate, sa fie executate in baza unui contract care sa cuprinda date referitoare la prestatori, termene de executie, precizarea serviciilor prestate, precum si tarifele percepute, respectiv valoarea totala a contractului, iar defalcarea cheltuielilor de aceasta natura sa se faca pe intreaga durata de desfasurare a contractului sau pe durata realizarii obiectului contractului; prestarea efectiva a serviciilor se justifica prin: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piata sau orice alte materiale corespunzatoare;
- contribuabilul trebuie sa dovedeasca necesitatea efectuarii cheltuielilor prin specificul activitatilor desfasurate.
49. Pentru servicii de management, consultanta si asistenta tehnica prestate de nerezidentii afiliati contribuabilului, la analiza tranzactiilor pentru determinarea deductibilitatii cheltuielilor trebuie sa se aiba in vedere si principiile din comentariul la articolul 9 privind impunerea intreprinderilor asociate din Conventia-model cu privire la impozitele pe venit si impozitele pe capital. Analiza trebuie sa aiba in vedere:
(i) partile implicate;
(ii) natura serviciilor prestate;
(iii) elementele de recunoastere a cheltuielilor si veniturilor pe baza documentelor justificative care sa ateste prestarea acestor servicii.


Codul fiscal:
p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii.
Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
1. sunt in limita a 30/00 din cifra de afaceri;
2. nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, a dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale.


Norme metodologice:
491. Exemplu de calcul privind scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand sponsorizarea.
Un contribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, in calitate de sponsor, in valoare de 15.000.000 lei. Contractul de sponsorizare se incheie in data de 2 februarie 2005.
La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, contribuabilul prezinta urmatoarele date financiare:

Venituri din vanzarea marfurilor = 1.000.000.000 leiVenituri din prestari de servicii = 2.000.000 leiTotal cifra de afaceri 1.002.000.000 leiCheltuieli privind marfurile = 750.000.000 leiCheltuieli cu personalul = 20.000.000 leiAlte cheltuieli de exploatare = 90.000.000 lei din care: 15.000.000 lei sponsorizare Total cheltuieli 860.000.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005:
Profitul impozabil = 1.002.000.000 - 860.000.000 + 15.000.000 = 157.000.000 lei.
Impozitul pe profit inainte de scaderea cheltuielii cu sponsorizarea:
157.000.000 x 16% = 25.120.000 lei.
Avandu-se in vedere conditiile de deducere prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:
- 30/00 din cifra de afaceri reprezinta 3.006.000 lei;
- 20% din impozitul pe profit inainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezinta 5.024.000 lei.
Suma de scazut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei.
Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de:
25.120.000 - 3.006.000 = 22.114.000 lei.@
__________
@Pct. 491 a fost introdus prin art. I, lit. A, pct. 7 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:
Provizioane si rezerve
Art. 22 - (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:
a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. In cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil;


Norme metodologice:
50. Cota de 5% reprezentand rezerva prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplica asupra diferentei dintre totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile si veniturile din impozitul pe profit amanat, si totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent si amanat si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, inregistrate in contabilitate. Rezerva se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deductibila la calculul profitului impozabil lunar sau trimestrial, dupa caz. In veniturile neimpozabile care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezerva sunt incluse veniturile prevazute la art. 20 din Codul fiscal, cu exceptia celor prevazute la lit. d) din acelasi articol. Rezervele astfel constituite se completeaza sau se diminueaza in functie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea, majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectueaza si in functie de nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului.@
__________
@Pct. 50 de la Titlul II a fost modificat prin art. I pct. 2 pct. 5 din H.G. nr. 1840/2004.


51. In cazul in care aceasta rezerva este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, rezerva reconstituita ulterior acestei utilizari in aceeasi limita nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil.


Codul fiscal:
b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor;


Norme metodologice:
52. Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor se constituie trimestrial numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul trimestrului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevazut in tariful lucrarilor executate ori serviciilor prestate.
Pentru lucrarile de constructii care necesita garantii de buna executie, conform prevederilor din contractele incheiate, astfel de provizioane se constituie trimestrial, in limita cotelor prevazute in contracte, cu conditia reflectarii integrale la venituri a valorii lucrarilor executate si confirmate de beneficiar pe baza situatiilor de lucrari.
Inregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garantiile de buna executie se face pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garantie inscrise in contract.
Aceleasi prevederi se aplica si in cazul provizioanelor pentru garantii de buna executie a contractelor externe, acordate in conditiile legii producatorilor si prestatorilor de servicii, in cazul exporturilor complexe, proportional cu cota de participare la realizarea acestora, cu conditia ca acestea sa se regaseasca distinct in contractele incheiate sau in tariful lucrarilor executate si in facturile emise.
Prin export complex se intelege exportul de echipamente, instalatii sau parti de instalatii, separat ori impreuna cu tehnologii, licente, know-how, asistenta tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere in functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente, definite in conformitate cu actele normative in vigoare.
Sunt considerate exporturi complexe lucrarile geologice de proiectare-explorare, lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale, constructii de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructii de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective in domeniile agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere si altele asemenea, definite in conformitate cu actele normative in vigoare.


Codul fiscal:
c) provizioanele constituite in limita unui procent de 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2004, 25% incepand cu data de 1 ianuarie 2005, 30% incepand cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, altele decat cele prevazute la lit. d), f), g) si i), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;
2. sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;
3. nu sunt garantate de alta persoana;
4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului.


Norme metodologice:
53. Creantele asupra clientilor reprezinta sumele datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi, inregistrate dupa 1 ianuarie 2004 si neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei.
Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul incasarii creantei, proportional cu valoarea incasata sau inregistrarea acesteia pe cheltuieli.
In cazul creantelor in valuta, provizionul este deductibil la nivelul valorii influentate cu diferentele de curs favorabile sau nefavorabile ce apar cu ocazia evaluarii acestora. Valoarea provizioanelor pentru creantele asupra clientilor este luata in considerare la determinarea profitului impozabil in trimestrul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 22 din Codul fiscal si nu poate depasi valoarea acestora, inregistrata in contabilitate in anul fiscal curent sau in anii anteriori. Procentele prevazute la art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, aplicate asupra creantelor inregistrate incepand cu anii fiscali 2004, 2005 si, respectiv, 2006, nu se recalculeaza.
Cheltuielile reprezentand pierderile din creantele incerte sau in litigiu neincasate, inregistrate cu ocazia scoaterii din evidenta a acestora, sunt deductibile pentru partea acoperita de provizionul constituit potrivit art. 22 din Codul fiscal.@
__________
@Pct. 53 de la Titlul II a fost modificat prin art. I pct. 2 pct. 6 din H.G. nr. 1840/2004.


Codul fiscal:
e) rezervele constituite de societatile comerciale bancare sau alte institutii de credit autorizate, precum si de societatile de credit ipotecar, potrivit legilor de organizare si functionare;


Norme metodologice:
54. Rezervele deductibile din punct de vedere fiscal, inclusiv fondul pentru riscuri bancare generale, in cazul bancilor, precum si in cazul sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, se calculeaza lunar in cotele si in limitele prevazute de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare.


Codul fiscal:
g) rezervele legale si provizioanele constituite de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia in vigoare;


Norme metodologice:
55. Rezervele legale se constituie lunar din profitul Bancii Nationale a Romaniei, in cotele si in limitele stabilite, conform legii.


Codul fiscal:
h) rezervele tehnice constituite de societatile de asigurare si reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare si functionare. Pentru contractele de asigurare cedate in reasigurare, rezervele se diminueaza astfel incat nivelul acestora sa acopere partea de risc care ramane in sarcina asiguratorului, dupa deducerea reasigurarii;


Norme metodologice:
56. In cazul societatilor din domeniul asigurarilor si reasigurarilor sunt deductibile rezervele tehnice calculate conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform dispozitiilor acestei legi rezervele de prime si de daune se constituie din cote-parti corespunzatoare sumelor aferente riscurilor neexpirate in anul in care s-au incasat primele.


Codul fiscal:
(2) Contribuabilii autorizati sa desfasoare activitate in domeniul exploatarii zacamintelor naturale sunt obligati sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de 1% aplicate asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile din exploatare, pe toata durata de functionare a exploatarii zacamintelor naturale.


Norme metodologice:
57. Provizioanele prevazute la art. 22 alin. (2) din Codul fiscal sunt obligatorii pentru contribuabilii care au ca domeniu de activitate exploatarea de resurse minerale, gaze naturale si pentru titularii acordurilor petroliere.


Codul fiscal:
(5) Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplica daca un alt contribuabil preia un provizion sau o rezerva in legatura cu o divizare sau fuziune, reglementarile acestui articol aplicandu-se in continuare acelui provizion sau rezerva.


Norme metodologice:
571. In aplicarea prevederilor art. 22 alin. (5), corelate cu dispozitiile art. 19 din Codul fiscal, surplusul din reevaluarea imobilizarilor corporale, care a fost anterior deductibil, evidentiat potrivit reglementarilor contabile in contul «Rezultatul reportat» sau in contul «Alte rezerve», analitice distincte, se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei rezervei, distribuirii rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile. Pentru calculul profitului impozabil aceste sume sunt elemente similare veniturilor.
Inregistrarea si mentinerea in capitaluri proprii, respectiv conturi de rezerve sau rezultatul reportat, analitice distincte, a rezervelor constituite in baza unor acte normative nu se considera modificarea destinatiei sau distributie.@
__________
@Pct. 571 a fost introdus prin art. I, lit. A, pct. 8 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:
(6) Sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere, de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii. Nu se supun impozitarii rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta, constituite potrivit legii, inregistrate de societati comerciale bancare - persoane juridice romane si sucursalele bancilor straine, care isi desfasoara activitatea in Romania.


Norme metodologice:
58. Intra sub incidenta art. 22 alin. (6) din Codul fiscal urmatoarele sume inregistrate in conturi de rezerve sau surse proprii de finantare, in conformitate cu reglementarile privind impozitul pe profit:
a) sumele reprezentand diferentele nete rezultate din evaluarea disponibilului in devize, in conformitate cu actele normative in vigoare, care au fost neimpozabile;
b) scutirile si reducerile de impozit pe profit aplicate asupra profitului investit potrivit prevederilor legii, inclusiv suma profitului investit, diferenta dintre cota redusa de impozit pentru exportul de bunuri si/sau servicii si cota standard, precum si cele prevazute in legi speciale.


Codul fiscal:
Cheltuielile cu dobanzile si diferente de curs valutar
Art. 23. - (1) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.
(2) In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea integrala a acestora.
(3) In cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobanda, potrivit alin. (1), deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitei prevazute la alin. (1). Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului.
(4) Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate in norme, si cele care sunt garantate de stat, precum si cele aferente imprumuturilor obtinute de la societatile comerciale bancare romane sau straine, sucursalele bancilor straine, cooperativele de credit, societatile de leasing pentru operatiuni de leasing, societatile de credit ipotecar si de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol.
(5) In cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), dobanzile deductibile sunt limitate la:
a) nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei; si
b) nivelul ratei dobanzii anuale de 9%, pentru imprumuturile in valuta. Acest nivel al ratei dobanzii se aplica la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
(6) Limita prevazuta la alin. (5) se aplica separat pentru fiecare imprumut, inainte de aplicarea prevederilor alin. (1) si (2).
(7) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica societatilor comerciale bancare, persoane juridice romane, sucursalelor bancilor straine care isi desfasoara activitatea in Romania, societatilor de leasing pentru operatiunile de leasing, societatilor de credit ipotecar, precum si institutiilor de credit.
( In cazul unei persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea printr-un sediu permanent in Romania, prevederile prezentului articol se aplica prin luarea in considerare a capitalului propriu.


Norme metodologice:
59. In vederea determinarii valorii deductibile a cheltuielilor cu dobanzile se efectueaza mai intai ajustarile conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal. Valoarea cheltuielilor cu dobanzile care excedeaza nivelului de deductibilitate prevazut la art. 23 alin. (5) din Codul fiscal este nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare.@
60. In cazul in care capitalul propriu are o valoare negativa sau gradul de indatorare este mai mare decat 3, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, pana la deductibilitatea integrala a acestora.@
61. Intra sub incidenta art. 23 alin. (3) din Codul fiscal numai pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente capitalului imprumutat.@
62. Institutiile de credit, in sensul art. 23 alin. (7) din Codul fiscal, sunt cele autorizate, potrivit legii, de Banca Nationala a Romaniei.@
63. In sensul art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an incepand de la data incheierii contractului, cu exceptia celor prevazute la alin. (4) al art. 23 din Codul fiscal, indiferent de data la care acestea au fost contractate.
In capitalul imprumutat se includ si creditele sau imprumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, in situatia in care exista prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare curenta, insumata cu perioadele de rambursare anterioare ale creditelor sau imprumuturilor pe care le prelungesc, depaseste un an.@
64. Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale. In cazul sediilor permanente, capitalul propriu cuprinde capitalul de dotare pus la dispozitie de persoana juridica straina pentru desfasurarea activitatii in Romania, potrivit documentelor de autorizare, rezervele legale, alte rezerve, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale.@
65. Pentru calculul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile se au in vedere urmatoarele:
a) pentru imprumuturile angajate de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la art. 23 alin. (4) din Codul fiscal, se aplica limita prevazuta la art. 23 alin. (5) din acelasi act normativ, indiferent de data la care au fost contractate;
b) in scopul aplicarii art. 23 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal, nivelul ratei dobanzii de referinta, recunoscuta la calculul profitului impozabil, este cea din ultima luna a trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe profit, publicata de Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
c) modul de calcul al dobanzii, conform art. 23 alin. (5) din Codul fiscal, va fi cel corespunzator modului de calcul al dobanzii aferente imprumuturilor;
d) rezultatul exercitiului financiar luat in calcul la determinarea capitalului propriu pentru sfarsitul perioadei este cel inregistrat de contribuabil inainte de calculul impozitului pe profit.@
66. Cheltuielile cu dobanzile insumate cu pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente imprumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate in considerare la calculul gradului de indatorare, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in conditiile prevazute la art. 23 alin. (1) din Codul fiscal.@
67. In vederea determinarii impozitului pe profit, gradul de indatorare se calculeaza ca raport intre media capitalului imprumutat si media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la inceputul anului si la sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit, dupa cum urmeaza:@

Capital imprumutat (inceputul anului fiscal) + Capital imprumutat (sfarsitul perioadei) --------------------------------------------------------------------------------------- 2Gradul de indatorare = --------------------------------------------------------------------------------------- Capital propriu (inceputul anului fiscal) + Capital propriu (sfarsitul perioadei) --------------------------------------------------------------------------------------- 2

astfel:

Capital imprumutat (inceputul anului fiscal) + Capital imprumutat (sfarsitul perioadei)Gradul de indatorare = -------------------------------------------------------------------------------------- Capital propriu (inceputul anului fiscal) + Capital propriu (sfarsitul perioadei)

68. In cazul in care gradul de indatorare astfel determinat este mai mic sau egal cu trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta de curs valutar sunt deductibile integral dupa ce s-au efectuat ajustarile prevazute la art. 23 alin. (5) din Codul fiscal.@
69. Daca gradul de indatorare astfel determinat este mai mare decat trei, suma cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferente de curs valutar este nedeductibila in perioada de calcul al impozitului pe profit, urmand sa se reporteze in perioada urmatoare, devenind subiect al limitarii prevazute la art. 23 alin. (1) din Codul fiscal pentru perioada in care se reporteaza.@
70. In sensul prevederilor art. 23 alin. (4) din Codul fiscal, prin banci internationale de dezvoltare se intelege:
- Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.), Corporatia Financiara Internationala (C.F.I.) si Asociatia pentru Dezvoltare Internationala (A.D.I.);
- Banca Europeana de Investitii (B.E.I.);
- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.E.R.D.);
- banci si organizatii de cooperare si dezvoltare regionala similare.
Prin imprumut garantat de stat se intelege imprumutul garantat de stat potrivit Legii datoriei publice nr. 313/2004. Pentru determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2005, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta este de 7%.@
__________
@Pct. 59 - 70 au fost modificate prin art. I, lit. A, pct. 9 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:
Amortizarea fiscala
Art. 24 [...]
( In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;
b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;
c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.


Norme metodologice:
71. Exemplu de calcul al amortizarii prin utilizarea regimului de amortizare degresiva. Pentru un mijloc fix se dau urmatoarele date:
- valoarea de intrare: 350.000.000 lei;
- durata normala de functionare conform catalogului: 10 ani;
- cota anuala de amortizare: 100/10 = 10%;
- cota anuala de amortizare degresiva: 10% x 2,0 = 20%;
Amortizarea anuala se va calcula astfel:

-----------------------------------------------------------------------------------Ani Modul de calcul Amortizarea anuala degresiva Valoarea ramasa (lei) (lei)----------------------------------------------------------------------------------- 1 350.000.000 x 20% 70.000.000 280.000.000----------------------------------------------------------------------------------- 2 280.000.000 x 20% 56.000.000 224.000.000----------------------------------------------------------------------------------- 3 224.000.000 x 20% 44.800.000 179.200.000----------------------------------------------------------------------------------- 4 179.200.000 x 20% 35.840.000 143.360.000----------------------------------------------------------------------------------- 5 143.360.000 x 20% 28.672.000 114.688.000----------------------------------------------------------------------------------- 6 114.688.000 x 20%=114.688.000/5 22.937.600 91.750.400----------------------------------------------------------------------------------- 7 22.937.600 68.812.800----------------------------------------------------------------------------------- 8 22.937.600 45.875.200----------------------------------------------------------------------------------- 9 22.937.600 22.937.600-----------------------------------------------------------------------------------10 22.937.600 0-----------------------------------------------------------------------------------

Codul fiscal:
Contracte de leasing
Art. 25. - (1) In cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, in timp ce in cazul leasingului operational, locatorul are aceasta calitate. Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre utilizator, in cazul leasingului financiar, si de catre locator, in cazul leasingului operational, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 24.
(2) In cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobanda, iar in cazul leasingului operational locatorul deduce chiria (rata de leasing).


Codul fiscal:
(12) Contribuabilii care investesc in mijloace fixe amortizabile sau in brevete de inventie amortizabile, destinate activitatilor pentru care acestia sunt autorizati si care nu aplica regimul de amortizare accelerata, pot deduce cheltuieli de amortizare reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora, la data punerii in functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie. Valoarea ramasa de recuperat pe durata normala de utilizare se determina dupa scaderea din valoarea de intrare a sumei egale cu deducerea de 20%. Pentru achizitiile de animale si plantatii, deducerea de 20% se acorda astfel:
a) pentru animale, la data achizitiei;
b) pentru plantatii, la data receptiei finale de infiintare a plantatiei.
Intra sub incidenta prezentului alineat si mijloacele fixe achizitionate in baza unui contract de leasing financiar cu clauza definitiva de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului, la expirarea contractului de leasing financiar. Contribuabilii care beneficiaza de facilitatile prevazute la prezentul alineat au obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare.


Norme metodologice:
711. Intra sub incidenta art. 24 alin. (12) din Codul fiscal si mijloacele fixe amortizabile de natura constructiilor.
Pentru investitiile considerate mijloace fixe amortizabile in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilii nu beneficiaza de prevederile art. 24 alin. (12) din acelasi act normativ.
Pentru mijloacele fixe amortizabile prevazute la art. 24 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, deducerea de 20% se aplica la data punerii in functiune, cu ocazia receptiei finale, la intreaga valoare a mijlocului fix amortizabil. In acest caz, valoarea fiscala ramasa de recuperat se determina, pe durata normala de utilizare ramasa, scazand din valoarea totala a mijlocului fix amortizabil deducerea de 20% si amortizarea calculata pana la data receptiei finale.@
__________
@Pct. 711 a fost modificat prin art. I, lit. A, pct. 10 din H.G. nr. 84/2005.


712. Exemplu privind aplicarea prevederilor art. 24 alin. (12) din Codul fiscal:@
Un contribuabil care isi desfasoara activitatea in domeniul depozitarii materialelor si marfurilor achizitioneaza in data de 15 septembrie 2004 o cladire-depozit pe care o pune in functiune pe data de 20 a aceleiasi luni. Valoarea de intrare a cladirii-depozit este de 30.000.000

30 sept. 2010

Transport marfă

Ca volum, piaţa transporturilor rutiere de mărfuri se cifrează la aproximativ 300 milioane tone anual. Ca proporţie între sectoare, se înregistrează o creştere a procentului deţinut de sectorul privat (peste 60% în momentul de faţă).
România se află în prezent în plin proces de modernizare a reţelei rutiere, astfel încât să se alinieze la standardele europene.

Clienţii
În situaţia companiilor de transport care deţin vehicule de mare tonaj, uriaşa majoritate a clienţilor o constituie societăţile comerciale, şi anume cele care nu deţin mijloace de transport proprii.
Există şi o categorie de firme care prestează activităţi mai restrânse, utilizând în general vehicule de tonaj mai mic şi capacitate redusă (gen “autodubă”). Printre clienţii acestora o pondere însemnată o pot avea persoanele fizice, care le solicită serviciile în special pentru mutarea mobilierului.

Concurenţa
Se apreciază că în prezent există peste 25.000 operatori pe piaţă, dintre care în jur de 7000 desfăşoară şi activităţi de transport internaţional. Trebuie luată în considerare atât concurenţa firmelor mari, care efectuează operaţiuni ample de transport internaţional, prin maşini de mare tonaj şi care se adresează unei categorii de clienţi compusă în special din firme înternaţionale, cât şi multitudinea de firme mici şi mijlocii, care cel mai des acţionează pe plan local, desfăşurând activităţi de transport mult mai restrânse.

Promovarea
Promovarea are un rol foarte important. Într-o afacere de acest gen ar fi recomandabil, în special datorită costurilor mari, să existe unele precontracte semnate (o minimă bază de clienţi) în momentul începerii activităţii, pentru a se putea obţine foarte rapid încasări care să permită desfăşurarea pe mai departe a activităţii.

Costurile de început
Într-un business de o asemenea natură, costurile pe care le presupune demararea activităţii sunt mari sau foarte mari, în special datorită costurilor ridicate ale mijloacelor de transport.
Acestea diferă în funcţie de marcă, an de fabricaţie, număr de kilometri parcurşi, dotări şi alţi factori. Cele mai apreciate mărci pe plan internaţional sunt Iveco, Scania, MAN, DAF, Mercedes, Volvo, Renault. Pentru un cap tractor, preţurile încep de la 7 – 10.000 EURO (an de fabricaţie 1991-1992), mergând până la 50.000 EURO (fabricatie 2001) sau chiar mai mult. Preţul mediu se încadrează în intervalul 15 – 25.000 EURO.
Pentru o remorcă (an fabricaţie 1990-1995) preţurile variază între 10.000 şi 25.000 EURO.
Desigur, aceste preţuri sunt estimative. Printr-o cercetare de piaţă aprofundată se pot găsi furnizori care să ofere preţuri mult inferioare celor prezentate mai sus.

Pregătire şi calificare
Persoanele care coordonează ansamblul activităţilor de transport trebuie să fie în permanenţă la curent cu reglementările naţionale şi internaţionale: acorduri de transport, modalităţi de stabilire a tarifelor, condiţii tehnice ale vehiculelor (inclusiv revizii tehnice, echipamente admise, tonaje maxime permise, dispozitive anti-poluante etc.), contravenţii şi sancţiuni, legislaţie vamală, altele.

Licenţa de transport se acordă numai acelor operatori care îndeplinesc condiţiile de onorabilitate, competenţă profesională, capacitate financiară şi bază tehnico-materială necesară.
Condiţia de competenţă profesională este îndeplinită dacă persoana care conduce efectiv activitatea posedă un certificat eliberat de autoritatea competentă sau o diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic de specialitate.
Operatorul are o capacitate financiară bună atunci când dispune de resurse financiare suficiente, de vehicule şi/sau de dotarea necesară pentru începerea şi desfăşurarea activităţii.

Există şi cursuri de formare a şoferilor care transportă mărfuri periculoase în trafic internaţional. La încheierea cursului, participanţii primesc certificate de absolvire, obligatorii începând cu anul 1995.

Cadrul legal
Pentru a avea dreptul de a efectua operaţiuni de transport rutier de bunuri şi persoane, trebuie obţinute o serie de licenţe şi autorizaţii, conform Normelor Metodologice din 4 decembrie 2001, aprobate prin Ordinul nr. 1842/04.12.2001 al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

Pentru transporturile internaţionale, este necesar ca marfa să fie asigurată la o societate de asigurări din România sau din Uniunea Europeană. Valoarea uzuală a unei astfel de asigurări este de 100.000 EURO.
În cazul transporturilor conţinând mărfuri speciale (toxice sau periculoase) sunt necesare autorizaţii suplimentare.
Începând de la 1 iulie 2002 posesorii de autovehicule de transport marfă sau pasageri vor achita o taxă pentru utilizarea infrastructurii rutiere, numită rovinietă. Posesorii de autovehicule înmatriculate în România vor utiliza rovinieta anuală. Aceasta este obligatorie pentru ca transportatorul să primească licenţa, respectiv cartea de identitate.

Activitatea de transport rutier (atât de persoane cât şi de marfă) este reglementată de Autoritatea Rutieră Română.

21 aug. 2010

8 sfaturi ca sa nu va pierdeti timpul cu clientii neprofitabili - partea a doua.

"Pe o scara a interesului in produsele noastre de la 1 la 10, 10 insemnand ca sunteti foarte interesat, unde v-ati plasa dvs.?

Daca raspunde 6, intrebati apoi: "Ce anume v-ar putea aduce in pozitia 10?"

Atunci cand clientii va solicita recomandari ale altor clienti care au cumparat inaintea lor, reactia dvs. trebuie sa fie urmatoarea:

"Sigur, cu cea mai mare placere. Dar daca va prezint aceste recomandari incheiem tranzactia noastra?"

Refuzati sa trimiteti referinte clientilor care ezita nepermis de mult, care nu vor sa cumpere, care se feresc sa ia o decizie.

Exista o multime de clienti carora le place sa stea de vorba cu oamenii, inclusiv cu agentii de vanzari.
Daca dati peste un astfel de client s-ar putea sa pierdeti vreo cateva zile in discutii. Iar la sfarsit buzunarele dvs. sa fie tot goale.

Ca sa evitati acesti clienti "pierde-vara", intreabati-i: "Ce anume cautati sa cumparati de la mine? Cum va pot fi de folos cel mai bine?"

Raspunsul unui asemenea client e deseori ambiguu, "in doi peri". In acest caz, cel mai bine este sa cautati alti clienti.

Daca un client va spune ca brosurile dvs. si oferta dvs. sunt chiar pe biroul sau, dar nu a avut timp se se uite peste ele, intreabati-l:

"OK, din moment ce va sunt la indemana, atunci va rog sa-mi spuneti daca vedeti tabelul de la pagina ... a brosurii cu coperti rosii?"

sau

"Puteti sa va uitati acum pe ultima pagina a brosurii?"

In loc sa inchideti si sa promiteti clientului ca veti reveni, adresati-i aceste intrebari.
Incercarea moarte n-are!

Cand dati al nu-stiu-catelea telefon unui client si el va spune ca inca se mai gandeste la oferta dvs., intreabati-l:

"Care sunt toate aspectele la care va ganditi inainte de a spune "da" sau "nu" propunerii mele?


Daca nu va raspunde precis si la obiect, spuneti-i "la revedere".

24 iul. 2010

Recoltarea si prelucrarea melcilor

Recoltarea, prelucrarea si exportul de melci reprezinta o activitate deosebit de profitabila si usor de pus in practica.

Castigul substantial obtinut din prelucrarea si valorificarea la export a melcilor este dat de faptul ca produsele din carnea acestui animal constituie o delicatesa in tarile occidentale, Franta fiind principalul consumator. Un calcul sumar arata ca din aceasta afacere se obtine un profit de aproape zece ori mai mare decat investitia.

Oricine poate sa recolteze melci din mediul lor natural, dupa ce a obtinut o autorizatie de mediu, pe care ii poate vinde la centrele de prelucrare a carnii, cu un pret foarte bun. De asemenea, in urma unei investitii intre 20.000 si 100.000 de euro, se poate infiinta un centru de prelucrare a carnii de melc, care apoi se exporta, activitate din care se obtine un profit foarte mare.

Afacerea consta in achizitionarea de la culegatori a melcilor vii de padure, care, in urma unui proces de prelucrare, se scot din cochilii, se curata, se spala, se fierb, se congeleaza si se exporta, ambalati in saci din plastic.

Cresterea consumului de carne de melc in ultimii ani a condus la scaderea drastica a numarului de melci in majoritatea tarilor vestice consumatoare a acestei delicatese, fapt care i-a determinat pe producatori sa-si indrepte atentia spre recoltarea melcilor din tarile din estul Europei si din fostele republici sovietice, unde inca se mai gasesc cantitati destul de mari de melci.

Melcul este protejat prin lege
Melcul a fost apreciat inca din antichitate pentru gustul carnii sale, iar in prezent este tot mai greu de gasit in Franta, principala tara consumatoare de specialitati din carne de melc.

Motivele pentru care melcii sunt tot mai rari sunt: campania intensa de culegere a acestora, pe fondul dezvoltarii industriei agro-alimentare, precum si aplicarea tehnicilor agricole moderne care distrug habitatul melcilor. Proaspeti sau congelati, sub forma de conserva sau semipreparati, nimeni nu poate contesta gustul deosebit al melcilor, un produs gastronomic prin excelenta francez.

Cu o piata estimata intre 30.000 si 40.000 de tone de melci vii, Franta ramane cel mai important consumator din lume. Pentru ca productia proprie nu poate acoperi cererea, francezii importa in jur de 20.000 de tone de melci anual. Cresterea consumului, care a dus la diminuarea populatiei de melci din habitatul lor natural, precum si dependenta de importuri au determinat aparitia culturii melcilor de padure, sub denumirea de helicultura.

Cu toate ca recoltarea melcilor este reglementata si rationalizata, in scopul protejarii speciei, cei care se ocupa cu aceasta afacere cred ca exista, totusi, pericolul ca melcii sa ajunga pe cale de disparitie. „In Germania si Franta s-a incheiat recoltatul melcilor inca de acum 20 de ani, ca urmare a exploatarii lor necontrolate. Cehii au limitat recoltarea melcilor dupa 1989 si se pare ca urmeaza si Ungaria, iar Romania nu e departe“, considera directorul Comprodcoop, Stelian Paduraru.

Pentru a preveni exploatarea abuziva a melcilor, in urma cu cativa ani a fost interzis exportul de melci vii, neprelucrati. Masura a fost luata dupa ce exporturile de melci vii au luat un avant foarte mare in primii ani de dupa 1990, punand in pericol atat populatia de melci, cat si existenta firmelor care se ocupa de prelucrarea acestora in tara noastra.

Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sustine ca, in ultimii ani, presiunea asupra resurselor naturale ale tarii, printre care se afla si melcii, a crescut considerabil, acestea fiind foarte solicitate, in special pe piata externa. Pentru evitarea supraexploatarii acestor resurse, incepand din anul 1997, a fost reglementat regimul de desfasurare a activitatilor de recoltare/capturare si achizitie a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica si a altor bunuri ale patrimoniului natural, in scopul comercializarii pe piata interna si la export.

Specii de melci
Pe teritoriul Romaniei se gasesc doua specii principale de melci folositi pentru consum, care apartin genului Helix: Helix Pomatia (melcul de livada) si Helix Lucorum (melcul de padure).

Melcul de livada este cel mai raspandit, reprezentand aproximativ 70% din populatia de melci recoltati pentru valorificare, acest melc avand si o carne de o calitate ridicata, foarte apreciata de consumatori. Melcul de livada se gaseste in special in zona intracarpatica din Transilvania, in preajma paraurilor si raurilor, a pasunilor si livezilor. Cele mai mari bazine cu o populatie bogata in aceasta specie sunt in judetele Mures, Sibiu, Alba, Arges si Calarasi.

In Franta, Helix Pomatia se comercializeaza sub denumirea de melc de Bourgogne. Acesta este un melc mare care se consuma in principal in estul tarii, putand atinge 45 mm in diametru si o greutate de 40 de grame. Cochilia are forma de glob, de culoare deschisa, motiv pentru care el mai este cunoscut si sub denumirea de „marele alb“.

Melcul de padure are o carne de calitate mai slaba. Aceasta specie se intalneste mai mult in Dobrogea, Constanta si in zona Moldovei, in judetele Bacau si Iasi. Aceasta specie mai este cunoscuta si sub denumirea de melcul turcesc, intrucat traieste in principal in Turcia si in alte tari balcanice (Bulgaria, Serbia), dar si in Italia si alte tari mediteraneene. Cochilia sa este asemanatoare cu cea a melcului de livada, insa are o culoare mai inchisa, cu spirale maronii, si un diametru care poate atinge 50 mm.

Francezii consuma in mod traditional speciile Helix Pomatia si Helix Aspersa, care se comercializeaza sub denumirea de melcul mic-cenusiu. Este vorba de un melc de dimensiuni reduse, care nu se gaseste in Romania, consumat in intregime, mai ales in regiunile mediteraneene si ale Atlanticului.

Pentru ca piata nu a mai putut fi acoperita cu recolta din mediul natural al celor doua specii de melci, industria agro-alimentara franceza a fost nevoita sa recurga la o a treia specie pentru consum – Helix Lucorum, comercializat sub denumirea simpla de melc.

Reglementarile privind culegerea melcilor
Cantitatea de melci care poate fi recoltata este stabilita in fiecare an de Academia Romana, care realizeaza un studiu de impact, pentru a preveni recoltarile abuzive care ar putea duce la disparitia speciei de melci, asa cum s-a intamplat deja in alte tari.

Studiul de impact este platit de catre toate societatile care recolteaza si prelucreaza melcii si in cadrul lui se stabileste cantitatea maxima de melci care se poate recolta din fiecare localitate, din toate judetele tarii. Plata acestui studiu se face in functie de cantitatea de melci recoltata. Cantitatea este mai mare sau mai mica, in functie de numarul populatiei de melci care este descoperita in regiune de catre cercetatori.

Dupa ce a reglementat cantitatea de melci care se poate culege intr-un an, Academia transmite aceste date Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si inspectoratelor regionale de protectie a mediului care acorda societatilor o autorizatie de functionare pentru recoltarea melcilor, in limita cantitatilor stabilite pentru anul respectiv. Pe parcursul anului 2000, spre exemplu, Inspectoratul pentru protectia mediului – Sibiu, unul dintre cele mai mari bazine de melci din tara, a autorizat pentru recoltare o cota de 250 de tone de melci Helix Pomatia.

Pentru primirea autorizatiei de mediu care permite recoltarea si prelucrarea melcilor se plateste o taxa la Ministerul Mediului. Autorizatia se va elibera de catre Inspectoratul pentru Protectia Mediului, in acest scop urmand a fi depusa o documentatie continand cerere-tip, copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit si un studiu de evaluare a starii resurselor biologice din flora si fauna salbatica, elaborat de unitati de cercetare stiintifica si avizate de comisia de specialitate a Academiei Romane. Autorizatiile sanitar-veterinare de functionare se vizeaza anual sau la 2 ani, in functie de obiectul de activitate, percepandu-se jumatate din taxa prevazuta pentru eliberarea acestora.

Pentru desfasurarea activitatii de prelucrare a melcilor nu este nevoie de alte aprobari speciale, fiind suficiente autorizatiile si actele obisnuite pentru o societate de prelucrare a produselor alimentare.

Recolta de melci este meteo-dependenta
Recoltarea melcilor se face de-a lungul a doar doua luni din an, aprilie si mai, iar uneori, cand conditiile meteo sunt favorabile, perioada se poate prelungi si in primele saptamani ale lui iunie. Melcii se pot recolta, de fapt, de-a lungul intregului an, cu exceptia iernii, insa cantitati importante se gasesc doar in cele doua luni de primavara, favorabile conditiilor de dezvoltare a melcilor.

In aceasta perioada se recolteaza peste 90% din cantitatea de melci prelucrata pentru export. Cantitatea de melci recoltata depinde si de conditiile meteorologice existente in cele doua luni favorabile pentru aceasta activitate. Melcii ies din cochilii pentru a-si cauta hrana atunci cand afara este cald, cand vremea este insorita si exista umiditate (dupa ploaie si dimineata, pe roua).

Factorii climaterici sunt foarte importanti pentru identificarea perioadei ideale de colectare. Temperatura optima cand melcii ies la suprafata este in jur de 20 de grade, atunci cand alterneaza perioada de ploaie cu caldura. Cand e prea frig sau prea cald, melcii stau ascunsi, chiar daca ne aflam in plin sezon de recoltare. Perioada zilei in care se recolteaza cantitati mari de melci este dimineata si seara, atunci cand soarele nu este puternic, sau in timpul zilei, cand cerul este acoperit de nori.

Tot datorita umiditatii din sol, melcii se recolteaza cel mai bine intre orele 5 si 8 dimineata, adica dupa ce se lumineaza de ziua si pana cand apare soarele. Cand cele doua luni de recoltare sunt secetoase, cantitatea de melci recoltata scade foarte mult, pierderile putand ajunge si la 50% din cantitatea medie recoltata.

Melcii se gasesc in cantitati mari la liziera padurilor, in livezile cu pomi fructiferi, in luncile si in zonele de deal umbrite de copaci sau de alti arbusti. Umezeala este indiciul principal pentru prezenta melcilor, iar locul trebuie sa fie luminat si aparat de razele prea puternice ale soarelui.

Afaceri doar din recoltare
Daca pentru prelucrarea melcilor sunt necesare investitii destul de mari, care constau in principal in procurarea utilajelor necesare si a unui spatiu de lucru si depozitare destul de mare, o afacere foarte rentabila, cu investitie minima, este colectarea melcilor.

O cantitate de 15-20 de kilograme de melci vii se pot culege intr-un interval de 2-3 ore, iar pe parcursul unei zile se poate ajunge si la o cantitate de 50 de kilograme.

Pretul unui kilogram de melci vii achizitionati de centrele de recoltare de la culegatori variaza intre 1,5 si 3 lei, fiind influentat de cantitatea, calitatea si specia de melci. Cel mai bine platiti sunt melcii recoltati in cantitati mari, de marime mare, proaspeti, cu cochilia intacta. Specia Helix Pomatia (melcul de livada) se plateste cu 20-25% mai mult.

Castigurile substantiale care se obtin din recoltarea melcilor au permis in ultimii ani infiintarea unor asociatii familiale care s-au specializat in aceasta activitate. Dupa investitiile realizate in ultimii doi-trei ani de doua importante firme franceze, concurenta pe piata prelucrarii melcilor la noi in tara s-a intensificat.

Intrucat prelucrarea carnii si a cochiliei sunt operatii simple si usor de realizat, batalia se da pe achizitionarea de la culegatori a unor cantitati cat mai importante si de buna calitate. Astfel ca in vecinatatea vechilor centre de recoltare apartinand cooperatiei, existente in majoritatea judetelor tarii, au aparut in ultimii ani centrele de colectare ale companiilor private care au intrat in aceasta afacere.

Acestea ofera preturi mai mari pentru un kilogram de melci vii, pentru a-i atrage pe culegatorii care furnizau materie prima centrelor de stat. Pentru ca activitatea de colectare a melcilor se desfasoara doar doua-trei luni pe an, aceste centre mai pot desfasura activitati adiacente, precum colectarea fructelor de padure sau a plantelor medicinale.

Receptia melcilor
Receptia melcilor se face intr-un spatiu acoperit, igienizat, fara surse de caldura, dotat cu aparatura de cantarire si masurare, cu lazi de depozitare si de transport. Aceste spatii se pot amenaja in cadrul unei hale sau a unei curti pietruite sau betonate. Ele trebuie acoperite si imprejmuite cu o plasa de sarma cu ochiuri de dimensiuni mai mici decat cochilia unui melc, pentru asigurarea unei aerisiri perfecte.

Intrucat lazile cu melci ocupa un spatiu destul de mare de depozitare, spatiile in care se pastreaza acestea trebuie sa fie de dimensiuni destul de mari, adica de cel putin 50 mp. Melcii trebuie transportati in lazi din plastic, lemn sau metal prevazute cu spatii de aerisire, pentru a nu se sufoca, mai mici decat dimensiunea melcilor, pentru ca acestia sa nu poata iesi.

Melcii sunt adusi in saci, presati si inghesuiti, astfel ca multi dintre ei sunt deja morti cand ajung la centrele de recoltare. Selectarea melcilor morti si a cochiliilor sparte este un prim criteriu de receptie a melcilor. Melcii morti sunt recunoscuti prin pozitia lor in cochilie. Cei vii sunt apoi cantariti si trecuti prin sita de selectie, pentru eliminarea celor care nu corespund dimensiunilor obligatorii. Un melc viu, atunci cand este transportat si manipulat, isi retrage intreg corpul in interiorul cochiliei, putandu-se vedea doar „talpa“ acestuia la baza cochiliei. Melcii morti raman cu corpul in afara cochiliei.

Sortarea melcilor vii
Procesatorii de melci sunt obligati sa accepte la prelucrare doar melcii care se inscriu intre anumite dimensiuni: un melc in cochilie, bun pentru prelucrare, trebuie sa aiba un diametru de minimum 28 mm si maximum 36 mm.

Melcii mai mici de 28 mm sunt considerati pui si trebuie protejati pentru perpetuarea populatiei de melci, iar cei cu marime mai mare de 36 mm sunt considerati adulti si trebuie pastrati pentru reproducere. Un melc cu diametrul minim de 28 mm contine o cantitate de carne de aproximativ 2 grame, in timp ce un melc de diametru maxim de 36 mm contine 9 grame de carne. Daca exista furnizori care aduc la centrele de recoltare melci in afara acestor dimensiuni, acestia sunt obligati sa duca melcii inapoi in biotopul de unde au fost recoltati.

„Este, intr-adevar, o mare problema cu recoltarea melcilor care nu se incadreaza in dimensiunile stabilite, pentru ca exista multe persoane fizice, culegatori de melci, care nu cunosc sau nu respecta aceste standarde“, spune Stelian Paduraru, directorul Comprodcoop. Asfel, societatea pe care o conduce este nevoita sa refuze 10-12% din cantitatea de melci receptionata care nu respecta normele de recoltare.

Sortarea melcilor care nu corespund dimensiunilor se face cu o sita metalica prevazuta cu gauri la diametrul minim prevazut, de 28 mm, astfel ca melcii care au un diametru mai mic cad de pe sita si sunt respinsi. Melcii mai mari sunt sortati cu ajutorul cantarului, insa melci cu diametrul mai mare decat cel acceptat se gasesc foarte rar la noi in tara, in jur de 1% din totalul melcilor recoltati.

In schimb, exista multi sub dimensiunea acceptata, acest fapt constituind o reala problema pentru procesatorii de melci, nu doar pentru ca este interzisa recoltarea lor, ci si pentru conditiile impuse in ultimii ani de exportatori. Acestia nu mai accepta melci de dimensiuni mici, asa cum se intampla pana in urma cu cativa ani, cand cererea era foarte mare.

Dimensiunea melcilor este determinata si de zona in care traiesc. Astfel, in zonele intracarpatice din centrul si vestul tarii se gasesc melci de mari dimensiuni, in timp ce in zonele extracarpatice din sud, melcii au dimensiuni mult mai mici. Dupa sortarea pe dimensiuni si eliminarea exemplarelor moarte, melcii sunt depozitati, timp de 3-5 zile in spatii amenajate, umbrite si aerisite, pentru ca ei sa-si goleasca, in acest timp, continutul stomacal (gastro-intestinal). Ei sunt pastrati in lazi speciale din plastic sau metal, umplute doar in proportie de 60%, pentru ca melcii sa aiba suficient aer.

Prelucrarea carnii de melc
Intrucat este vorba despre un aliment de lux, consumat in tari cu mari pretentii gastronomice, precum Franta, Italia, Germania sau Statele Unite, procesul tehnologic de prelucrare a carnii de melc trebuie sa se faca cu multa atentie si sa respecte cu strictete conditiile igienice si sanitare.

Toate utilajele cu care se prelucreaza carnea de melc trebuie sa fie inoxidabile, iar spatiile de lucru trebuie sa aiba pereti impermeabili, pentru a nu fi afectati de aburul care se emana in cantitati foarte mari in timpul operatiunilor de prelucrare, in care se foloseste foarte multa apa.

Toate utilajele care se folosesc pentru prelucrarea carnii de melc se pot obtine, la comanda, la o intreprindere specializata din tara, sau se pot importa, noi sau la mana a doua, din strainatate. Este vorba, in principal, de o banda de sortare, cazane de fierbere si clatire a carnii de melc si selector pentru calibrarea carnii pe dimensiuni. De asemenea, pentru ca este o carne foarte perisabila, spatiile de prelucrare nu trebuie sa aiba instalatii de incalzire.

1. Prima operatiune in prelucrarea melcilor consta in depunerea acestora pe mese de inox, unde sunt dati cu sare, astfel incat melcul sa-si introduca intreg corpul in cochilie, operatiune care se numeste incochiliere. Acest procedeu este finalizat in momentul in care talpa melcului este perfect retrasa in cochilie, acoperita de o pelicula alba de spuma. Acest lucru este necesar pentru protejarea carnii in timpul urmatoarei operatiuni, oparirea.

2. Dupa ce s-au sarat si s-a realizat incochilierea, melcii sunt luati de pe mesele de inox si sunt asezati pe o banda transportoare, tot din inox, care are o miscare de du-te/vino. Deasupra benzii se afla dispozitivul de oparire, un tub prevazut cu gauri, prin care se elibereaza aburul fierbinte sau apa fiarta, care opareste melcii. Un melc se opareste timp de aproximativ un minut, cat dureaza trecerea pe sub oparitor.

3. Dupa ce au trecut de oparitor, melcii cad pe banda de selectie, impartita in doua sectoare, loc in care are loc decochilarea: carnea de melc este scoasa din cochilie, cu ajutorul unei furculite speciale. Carnea se asaza in sectorul extern al benzii, iar in urmatorul sector, spre interior, cochiliile goale. La capatul benzii se afla doua iesiri, una pentru carne, iar cealalta pentru cochilii, care cad in lazile colectoare, plasate sub gurile de iesire.

4. Carnea de melc este transportata apoi pe alte mese de prelucrare, se indeparteaza aparatul digestiv si organele interne ale melcului, cu ajutorul unui foarfece special. In acest moment, putem spune ca am obtinut carnea de melc curata, gata pentru a fi pregatita in vederea consumului.

5. Pregatirea carnii incepe cu fierberea ei timp de aproximativ 20-25 de minute, intr-un cazan obisnuit, in care se pot pune cantitati mari de carne de melc: 25, 50 sau chiar 100 de kilograme. Dupa ce a fost fiarta, carnea trece prin doua operatiuni de clatire succesive, in apa rece, operatiuni care se efectueaza intr-o masina de spalat circulara (ea dispune de un tambur care se invarte circular).

6. In acest moment, prelucrarea carnii a luat sfarsit, ea urmand sa fie sortata intr-un aparat de calibrare (selector), sub forma unui cilindru, care indeplineste in acelasi timp si rolul de zvantare si uscare a carnii. Cilindrul este dotat in interior cu mai multe spirale care imprastie carnea uniform pe intreaga sa suprafata exterioara, pe care se afla orificii rotunde, de diferite dimensiuni, prin care se sorteaza carnea. Exista mai multe calibre standard de sortare, de 3-5 grame, 5-7 grame, 7-9 grame pentru fiecare bucata de carne de melc sau alte dimensiuni, in functie de cerintele clientilor. Fiecarei categorii ii corespunde o gura de iesire, direct in lazile de colectare.

7. Dupa finalizarea procesarii carnii de melc, aceasta se pastreaza, in lazile speciale, timp de 8 ore, in camera frigorifica, la o temperatura de 1-2 grade, pentru eliminarea continutului de apa. Ulterior, carnea se pune in saci de plastic a cate cinci kilograme si se congeleaza la minus 30 de grade, timp de opt ore, sau la minus 18-20 de grade, timp de aproximativ 24 de ore. Congelarea se face intr-un timp mai lung sau mai scurt, in functie de performantele tunelului de congelare. Dupa congelare, carnea se pune la pastrat in camera frigorifica la o temperatura de minus 18 grade, pana in momentul cand se strange o cantitate de carne suficient de mare pentru un transport.

Carnea de melc se ambaleaza in saci de plastic de cate cinci kilograme, iar apoi in cutii din carton in care incap patru pungi a cate cinci ki­lograme. Transportul se face cu camioane frigorifice, in care se pastreaza o temperatura de minus18 grade, un camion avand o capacitate de 18-19 tone de carne. Transportul catre beneficiari se plateste de catre producatorul de carne de melci si reprezinta un cost de aproximativ 0,16 euro pe kilogramul de melci.

Tratarea cochiliilor
Dupa ce carnea a fost scoasa din cochilii pe banda de sortare, acestea sunt puse in lazi si sunt depozitate intr-un loc uscat, bine aerisit, in asteptarea momentului in care vor fi procesate. Cochiliile vor fi tratate si spalate abia dupa ce s-a finalizat procesarea carnii de melc, care este un aliment perisabil si deosebit de sensibil, ce trebuie procesat si congelat intr-un timp cat mai scurt, pentru a-si pastra proprietatile.

Cochiliile se spala mai intai intr-un utilaj special, prevazut in interior cu o perie cilindrica cu fire din plastic, care intra in interiorul cochiliei si o curata de resturile ramase. Intrucat interiorul cochiliilor este greu de curatat, iar exteriorul este foarte murdar, acestea se trec ulterior printr-o baie de apa cu soda.

Utilajul de spalare a cochiliilor de melci cu soda si apa trebuie sa dispuna, in mod obligatoriu, si de bazine de decantare a sodei. Spalatorul cu soda este un tub circular, prevazut cu un tambur care are o miscare de rotatie, pentru a aduce cochiliile de la intrarea in tub, spre iesire, in partea opusa a acestuia. Dupa iesirea din baia cu soda, cochiliile trec intr-un bazin de clatire, iar apoi intr-unul de uscare. Cochiliile sunt ambalate apoi in saci de plastic de 50 de kilograme.

Procesarea carnii si a cochiliilor de melc se face in proportie de 80% manual, fapt care implica sume destul de mari pentru forta de munca. Totusi, cheltuielile nu sunt exagerate, daca tinem cont ca se poate lucra cu forta de munca necalificata, pe o perioada determinata, intre trei si cel mult cinci luni de zile.

Pentru procesarea unei cantitati de aproximativ 600 kg de carne de melc in fiecare zi, este nevoie de peste 50 de angajati. Pentru ca melcii sunt foarte sensibili atunci cand sunt tinuti in afara conditiilor naturale, mortalitatea fiind destul de mare, iar carnea destul de perisabila, este recomandabil lucrul in mai multe schimburi, atunci cand exista cantitati importante de melci vii depozitate, in asteptarea procesarii.

Piata melcilor
Franta importa anual peste 20.000 de tone de carne de melc. Fata de anii ’80, pretul melcilor s-a dublat in anii ’90, ajungand la aproximativ 6 euro kilogramul. Pretul mediu al unui kilogram de melci vii importati este de 3 euro. Pretul mediu al melcilor conservati de import se situeaza intre 3 si 7 euro. Grecia este principalul furnizor de melci pentru Franta, livrand aproximativ 50% din valoarea importurilor facute de aceasta tara. In privinta categoriei de marfuri, melcii din Grecia reprezinta 20% din importurile de melci proaspeti sau congelati, 85% din importurile de melci preparati si 80% din importurile de melci conservati.

Helicultorii francezi cresc in special specia Helix Aspersa de doua tipuri, Petit-gris si Gros-gris, a carui talie este asemanatoare cu specia de Bourgogne. Statele Unite, un alt important consumator de melci, importa anual cam 500 de tone de carne de melc conservata, in valoare de 300 de milioane de dolari, majoritatea importurilor facandu-se din Europa.

Din acest motiv, americanii si-au dezvoltat propria productie de melci, in cadrul unor ferme indigene. Cu toate acestea, in nu mai putin de 12 state americane, cresterea melcilor pentru consum este interzisa, in urma protestelor asociatiilor pentru protectia animalelor.

Piata producatorilor de carne de melc din Romania
Daca inainte de 1990 existau doar doua centre de prelucrare a carnii de melc, unul la Timisoara, iar celalalt la Sibiu, acum exista mai multe astfel de intreprinderi particulare, dintre care trei sunt mai importante, in cadrul lor prelucrandu-se cam 80-90% din productia totala din Romania.

Cele doua fabrici de prelucrare realizate de firme franceze proceseaza peste 1.000 de tone de melci anual, adica mai mult de jumatate din productia totala a Romaniei. Succesul celor doua intreprinderi franceze a fost asi­gurat de faptul ca acestea au investit sume importante in tehnologie si au resurse proprii pentru finantarea procesului de recoltare si prelucrare a melcilor, in timp ce producatorii locali sunt nevoiti sa apeleze la credite bancare pentru a putea sa cumpere cantitati importante de melci vii in vederea prelucrarii.

In Romania se produc anual in jur de 2.000 de tone de melci, peste 95% din acestia fiind exportati, marea majoritate in Franta. In prezent, sunt acceptati la export doar melci de dimensiuni mari, intre 3,5 si 5,5 grame.