12 feb. 2010

Oportunitati de Afaceri - Baza Sportiva

În contextul economic actual este recunoscută pe plan mondial tendinţa de creştere a timpului liber în dauna timpului de muncă, de transport, de odihnă. Astfel, apare nevoia firească a populaţiei de a beneficia de servicii de agrement tot mai diversificate, pentru a le satisface într-un mod cât mai complex dorinţele şi aspiraţiile.
În categoria serviciilor de agrement, un loc tot mai important îl ocupă cele sportive, în strânsă concordanţă cu conştientizarea pe scară largă a rolului pozitiv pe care îl au mişcarea şi sportul în dezoltarea armonioasă a individului. În ţările dezvoltate (din toate punctele de vedere) există un adevărat cult în această privinţă în rândul maselor largi ale populaţiei, iar activităţi ca jogging-ul, cross-urile populare (alergări cu participare largă), mersul pe bicicletă, înotul se constituie în adevărate fenomene de masă.

În ţara noastră, aceste activităţi nu au luat o asemenea amploare, deşi este în general recunoscută importanţa pe care o are sportul în asigurarea stării de sănătate a populaţiei. A început şi în România să se practice jogging-ul (alergarea de dimineaţă sau de seară), se merge cu bicicleta, se practică diferite sporturi. Între acestea din urmă, un loc special îl ocupă fotbalul, ai cărui practicanţi depăşesc probabil ca număr amatorii tuturor celorlalte sporturi care se pot practica în mod organizat. Pe locurile următoare se situează basketul, care câştigă tot mai mulţi adepţi şi tenisul.

În ceea ce priveşte baza tehnico-materială la nivel naţional, situaţia s-a deteriorat pe măsura trecerii timpului, în condiţiile în care proprietarii acestor baze (aflate în marea lor majoritate în proprietatea statului, reprezentat fie prin Direcţiile Judeţene pentru Tineret şi Sport, fie prin primării) nu au beneficiat de fonduri pentru menţinerea şi, cu atât mai puţin, pentru modernizarea acestora.

Clienţii
Clienţii sunt în majoritate tineri până în 35 de ani, dar există şi numeroase persoane de vârsta a doua sau chiar a treia care apelează la asemenea servicii,
ponderea acestora din urmă crescând semnificativ în orele de după-amiază şi seară, odată cu încheierea programului de lucru. De altfel în această din urmă parte a zilei cererea înregistrează punctul culminant, iar de multe ori proprietarii acestor baza practică tarife diferenţiate, cu cele mai mari valori în acest interval orar.

Concurenţa
Momentan, concurenţa este încă slabă, deoarece afacerea necesită o investiţie considerabilă, iar beneficiile pe termen scurt nu sunt la fel de mari ca în cazul altor activităţi. Totuşi, există anumite baze unde se pot practica activităţi sportive în mod organizat.
Este vorba în special de o concurenţă indirectă, formată din complexurile aparţinând cluburilor sportive, care pun la dispoziţia doritorilor unele dintre facilităţile lor – contra cost – de şcoli şi facultăţi, care de asemenea beneficiază de terenuri de sport pentru elevi/studenţi, dar care pot dispune (în mod neoficial) şi alte persoane.
Există, după cum s-a mai menţionat, şi o serie de baze sportive care se află în administrarea Direcţiilor Judeţene pentru Tineret şi Sport.

Promovarea
Fiind o afacere care se adresează unui segment important de populaţie, publicitatea trebuie să fie cât mai amplă, desigur în limita bugetului alocat acestei activităţi. Se pot folosi diverse canale de promovare, printre care radioul, presa scrisă, publicitatea stradală (recomandabil cu precădere în locurile frecventate de tineri).

Costurile de început
Costurile pornirii acestei afaceri sunt ridicate, în primul rând datorită cheltuielilor mari pe care le presupune construirea bazei şi dotarea terenurilor de sport în funcţie de specificul fiecăruia.

În cele ce urmează vor fi enumerate câteva costuri orientative ale instalaţiilor şi echipamentelor care ar trebui achiziţionate, în funcţie de sporturile care urmează a fi practicate.
Pentru fotbal: porţi (între 300 şi 1300 EURO) sau mini-porţi (între 100 şi 200 EURO), mingi (între 10 şi 35 EURO). Pentru basket: instalaţie fixă cu panou (între 150 şi 1700 EURO) sau instalaţie mobilă (120-900 EURO), panou simplu cu coş (50-220 EURO), mingi simple sau oficiale (10-80 EURO).
Pentru tenis: maşini de aruncat mingi – diverse modele (200, 500, până la 2000 EURO), fileu (200 EURO), rachete pentru amatori (20-70 EURO) sau profesionale (80-300 EURO).
Pentru tenis de masă: masă de joc –poate fi pentru interior sau pentru exterior- (între 300 şi 1000 EURO), fileu (40-70 EURO), set palete (20-30 EURO), set mingi (3-6 EURO).
Evident, mai sunt şi alte sporturi care pot fi practicate în mod organizat în cadrul unei baze sportive, dar în rândurile de mai sus s-au listat numai cele mai populare dintre acestea.

Preţurile de sus sunt orientative şi sunt în marea lor majoritate proprii unor produse de înaltă calitate. În funcţie de strategie şi de posibilităţi, se poate alege varianta achiziţionării unor instalaţii şi materiale sportive mai ieftine ori la mâna a doua.

Pregătire şi calificare
Ponderea personalului specializat este în cazul acestei activităţi mult mai mică decât în alte cazuri.
Necesitatea angajării unui personal de specialitate ar apărea în cazul (foarte posibil de altfel) în care se organizează în cadrul bazei cursuri de iniţiere şi perfecţionare în anumite sporturi. În acest caz, principalii beneficiari ar fi copiii, iar cei care ar urma să se ocupe de pregătirea lor ar trebui să fie profesori şi antrenori de sport, cu diverse specializări.

Cadrul legal
Trebuie prevăzute spaţii suficient de largi destinate amenajării de vestiare şi grupuri sanitare. De asemenea complexul trebuie să beneficieze de un punct de prim ajutor, astfel de activităţi fizice putând genera accidente, de la cele simple până la cele extrem de grave.

0 comentarii: