13 feb. 2010

Oportunitati de afaceri - Salon de înfrumuseţare

Odată cu o uşoară creştere a veniturilor populaţiei, o parte dintre acestea încep să fie direcţionate către satisfacerea nevoilor de ordin secundar.  Printre acestea se numără şi cele care contribuie la îngrijirea corpului, menţinerea stării de sănătate şi refacerea fizică şi psihică. În acest context au apărut şi s-au dezvoltat şi în ţara noastră o serie de saloane de înfrumuseţare, care îndeplinesc o parte dintre funcţiile descrise mai sus.   
Dintre serviciile care se pot desfăşura într-un salon de înfrumuseţare pot fi enumerate: coafură, cosmetică, manichură, pedichură, masaj, saună, băi de plante, solarium (pentru bronzare artificială). Uneori se adaugă la acestea şi o sală pentru gimnastică (fitness / aerobic). În funcţie de resursele disponibile - financiare, logistice, umane - se poate opta pentru unele sau altele dintre aceste servicii, iar în varianta cea mai optimistă se poate ajunge la realizarea unui centru multifuncţional, în care să se poată desfăşura toate aceste activităţi şi presta toate aceste servicii, eventual şi altele asemănătoare, în funcţie de solicitările care vor fi identificate în rândul beneficiarilor.

Clienţii
În ceea ce priveşte structura clienţilor, se poate observa o pondere de peste 75% a persoanelor de sex feminin, ca şi o concentrare a clienţilor în grupa de vârstă 18-45 ani. Referitor la veniturile clienţilor, situaţia variază în funcţie de tipul unităţii, de facilităţile şi serviciile existente: persoane cu o situaţie materială peste medie (în cazul saloanelor de lux) dar şi cu venituri mai modeste (în cazul unităţilor mai mici, amplasate de multe ori în apartamente de bloc, dispunând de dotări mai puţin pretenţioase).  
Un aspect foarte important care trebuie urmărit este fidelizarea clienţilor, în acest fel urmând să se asigure în scurt timp un grad de ocupare a capacităţii constant.

Concurenţa
Concurenţa este bine şi uniform reprezentată, pornind de la saloanele de lux, de regulă localizate ultracentral, dispunând de aparatură şi dotări dintre cele mai moderne şi de personal cu înalte calificări în domeniu, până la unităţile de multe ori impropriu amplasate în apartamente de bloc şi care adesea nu respectă normele legale în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor igienico-sanitare. Acestea din urmă reuşesc să atragă clienţii datorită tarifelor prestate, foarte mici în raport cu ceilalţi, însă de multe ori, prin condiţiile necorespunzătoare, pot pune în pericol sănătatea celor care apelează la serviciile lor.

Promovarea
În primul rând trebuie delimitat publicul ţintă, care de regulă se constituie din persoanele cu venituri peste medie, iar promovarea trebuie să vizeze în mod special acest grup. În funcţie de situaţia concretă, segmentul de clienţi poate cuprinde şi persoane cu venituri mai mici; în acest caz promovarea va ţine cont, evident, de acest lucru. În faza incipientă, promovarea verbală are un rol esenţial în atragerea clientelei. De asemenea se poate recurge la mijloace de promovare ieftine (leaflet-uri, afişe stradale în apropierea unităţii) sau la anunţuri în presa locală.
Este posibil ca, în cazul unei unităţi mici, un buget de promovare supradimensionat să nu aibă efecte pe măsură. Creşterea cheltuielilor de publicitate intervine de obicei în cazul unei unităţi mari, extinderii sau deschiderii unei / unor noi saloane sub acelaşi nume. Se mai poate recurge la o campanie promoţională susţinută atunci când se adaugă la oferta firmei noi servicii, care trebuie cunoscute de către publicul-ţintă. 

Costurile de început
Cheltuielile care preced demararea afacerii includ mai multe componente. Este vorba în primul rând despre costurile legate de asigurarea spaţiului de desfăşurare a activităţii. Acesta este de regulă amplasat la parterul unor clădiri, fie ca spaţiu comercial propriu-zis, fie într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe. Amplasarea la un etaj superior al unui bloc nu este recomandabilă,
deoarece reduce cu mult accesibilitatea şi implicit numărul de vizitatori. Costurile legate de spaţiu variază de la câteva sute sau mii €(pentru închirierea pe primele 3-6 luni) până la câteva zeci de mii € (în cazul cumpărării spaţiului, ceea ce se întâmplă foarte rar).
Urmează costurile ocazionate de amenajarea spaţiului, mobilier, dotări. Acestea sunt şi ele de ordinul câtorva mii şi pot depăşi chiar 10.000 €.
Echipamentele specifice reprezintă un alt capitol dinstinct al investiţiei iniţiale. Ele se compun din: “posturi” de coafură, combine pentru cosmetică, aparate de sterilizat, instrumente pentru manichură şi pedichură. Preţul acestora însumează de asemenea peste 10.000 € pentru un salon de mărime medie.
O altă cheltuială este cea necesitată de cumpărarea tuturor consumabilelor pentru primele câteva luni, a căror valoare totală se cifrează la aproximativ 1.000 €.
Costurile de mai sus sunt estimative. În practică este posibilă pornirea unei asemenea afaceri şi cu sume mult inferioare, sub 5.000 € în cazul unei unităţi mai mici.

Pregătire şi calificare
Se recomandă folosirea de personal calificat în fiecare dintre operaţiunile prestate: masaj, coafură, cosmetică, manichură-pedichură. Există numeroase cursuri de calificare în aceste meserii.
Mai mult decât atât, într-o asemenea meserie este esenţială experienţa practică şi felul în care angajaţii reuşesc să-şi apropie şi să fidelizeze clienţii.

Cadrul legal
Formele juridice sub care poate fi organizată această activitate sunt: persoană juridică (SRL, SA, altele), asociaţie familială sau persoană fizică autorizată.
Trebuie să se obţină autorizaţiile: sanitară, aviz PSI – prevenirea şi stingerea incendiilor, aviz de la autoritatea de mediu, aviz de la autoritatea pentru protecţia muncii, autorizaţie de funcţionare de la Primărie, precum şi documente care să ateste specializarea în domeniu a angajaţilor.

0 comentarii: