6 feb. 2010

Plan de Afaceri - Moara pentru cereale


Sinteza planului de afaceri
Acest plan de afaceri este întocmit de către firma MORARUL S.R.L., pentru obţinerea unui credit bancar necesar achiziţionării unei mori de cereale, ce va fi pusă în funcţiune în comuna Dragalina, judeţul Călăraşi.
Moara va produce făină de grâu din grâul achiziţionat de către firmă şi va oferi servicii de morărit pentru producătorii agricoli din zonă.
Valoarea totală a investiţiei este de 250 milioane lei, din care:
50 milioane lei vor fi asiguraţi din surse proprii şi vor fi destinaţi amenajării terenului şi spaţiului, precum şi asigurării utilităţilor necesare desfăşurării activităţii;
200 milioane lei vor fi asiguraţi printr-un credit bancar, care va fi utilizat pentru achiziţionarea utilajului de morărit.
Activitatea proiectată va asigura un grad bun de lichiditate (rata curentă a lichidităţii va fi de 1,18 în primul an şi va creşte până la 22,16 în al cincilea an de funcţionare; rata rapidă a lichidităţii va creşte de la 0,93 în primul an până la 21,40 în anul al cincilea de funcţionare). Capacitatea de acoperire a dobânzii este foarte bună: de la minim 4,32 în primul an, aceasta va creşte până la 32,96 în anul al cincilea.
Investiţia, în valoare de 250 milioane lei va putea fi acoperită integral din profitul net până la sfârşitul celui de-al doilea an de activitate. Rata de recuperare a investiţiei va fi de 93,87%, ceea ce demonstrează că proiectul are o profitabilitate bună de-a lungul perioadei analizate. Activitatea prevăzută va aduce un profit net raportat la vânzări de 8,26% în primul an, ajungând până la 16,33%.
Rata internă de rentabilitate este de 65,06%, iar valoarea netă actualizată a investiţiei este de 168,3 milioane lei pe perioada de cinci ani analizată. Comparând rata internă de rentabilitate cu dobânda acordată creditelor pentru proiecte de investiţii de către bănci în prezent – circa 45% - putem considera proiectul rentabil.
La sfârşitul perioadei de 5 ani pe care s-a făcut analiza proiectului de investiţii, activitatea va genera un surplus de numerar de 900 milioane lei, care va fi utilizat pentru dezvoltarea afacerii.
Estimarea acestor rezultate s-a făcut în condiţiile unor marje largi de siguranţă, şi anume:
utilizarea capacităţii de producţie în proporţie de numai 75% în primul an de funcţionare şi 95% în următorii ani;
nivel minim al veniturilor considerate şi cheltuieli maxime luate în calcul;
un regim de lucru de numai 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână;
preţuri de vânzare şi uium pentru servicii de măcinat cu cel puţin 10% sub nivelul mediu al celor practicate în momentul actual pe piaţă.
Există perspective de extindere a acestei afaceri în amonte şi în aval faţă de activitatea de morărit:
în amonte – cultura cerealieră (grâu şi porumb), asigurându-se materia primă;
în aval – producţie de pâine şi alte produse de panificaţie, asigurându-se desfacerea făinii.

2. Afacerea propusă şi domeniul de activitate

S.C. MORARUL S.R.L., cu un capital subscris de 12 milioane de lei a fost înfiinţată la 23 iunie 1996 şi este înmatriculată în Registrul Comerţului cu numărul 0021418.
Firma are sediul în oraşul Slobozia, Strada Dunării nr. 233 şi este proprietatea lui Petrache Marin.
În primii 3 ani de funcţionare, firma a desfăşurat activităţi de comerţ en-detail cu produse agroalimentare, prin intermediul unui magazin proprietate, situat în centrul oraşului Slobozia.
Rezultatele financiare se prezintă astfel: o cifră de afaceri medie de 40 milioane lei lunar, o rată a profitului brut lunar de 20%, rata lichidităţii fiind foarte bună; firma a contactat un credit comercial pe termen scurt, care a fost integral rambursat în anul 1997, iar în prezent nu are nici un credit în derulare.
În prezent firma are un număr de 8 salariaţi.
Pentru a reinvesti profitul acumulat în aceşti 3 ani de activitate intenţionăm să dezvoltăm activitatea firmei în domeniul producţiei agro-alimentare.
Ne propunem - în prima etapă - să punem în funcţiune o moară de cereale în localitatea Dragalina, judeţul Călăraşi.
În a doua etapă intenţionăm să extindem activitatea productivă în domeniul producţiei de pâine şi alte produse de panificaţie. Prezentul plan se referă numai la prima etapă a proiectului nostru şi anume la punerea în funcţiune a morii de cereale.
Moara va funcţiona:
în regim de producţie – va produce făină de grâu şi porumb din cereale achiziţionate, făina urmând a fi vândută en-gros;
în regim de prestări servicii – va măcina cereale pentru locuitorii din zonă, cu plata în natură, sub formă uium.
Considerăm că această afacere are reale şanse de reuşită deoarece, aşa cum vom demonstra în continuare, există o cerere în creştere pentru produsele şi serviciile pe care le vom oferi: poziţia geografică asigură o bază largă de aprovizionare cu materii prime, comuna fiind situată într-o zonă cerealieră şi există posibilităţi de desfacere datorită reţelei relativ dezvoltate de drumuri şi căi ferate.
există perspective largi de dezvoltare a afacerii atât în amonte – prin arderea unor suprafeţe de teren agricol şi cultivarea grâului şi porumbului – cât şi în aval – prin punerea în funcţiune a unor linii de panificaţie, patiserie, paste făinoase.

3. Piaţa
3.1. Situaţia pieţei

Conform tradiţiei, în România se consumă cantităţi apreciabile de pâine (minim o jumătate de pâine zilnic pe cap de locuitor, adică 200g de făină), spre deosebire de ţările din Europa de Vest, unde este preferat cartoful. Prin urmare, făina de grâu este un element solicitat. Deşi la noi se produce suficient grâu pentru a acoperi nevoile populaţiei (existând chiar şi surplus), totuşi se importă făină, aceasta ajungând pe piaţă la un preţ mai mare decât cea autohtonă.
De ce? Pentru că făina din import (Ungaria, Franţa, Turcia), datorită conţinutului de gluten – minim 28, este preferată de către specialiştii în panificaţie celei autohtone, cu conţinut de gluten 20-24.
Glutenul este o substanţă albuminoidă, moale, elastică, vâscoasă şi cenuşie, care se găseşte în boabele de cereale, mai ales în cele de grâu, şi determină proprietăţile de panificaţie ale ţării, dând porozitate pâinii. Conţinutul de gluten depinde de erbicidarea culturilor de grâu, de condiţiile de depozitare, etc.
Conform STAS 813, grâul pentru vânzare are greutatea hectolitrică minim 75 Kg, corpuri străine maxim 3%, umiditate 15%, conţinut de gluten minim 20. Se consideră grâul furajer cel cu greutate hectolitrică sub 75 Kg şi conţinut de gluten sub 20.
Pe piaţa românească, în condiţiile unei extracţii de 50-60% pentru făină, soiurile de grâu cu un conţinut între 21 şi 24 gluten. Se poate ajunge la 28% gluten, dar folosind un randament foarte mic.
Morile existente, în general, fac un singur tip de făină, cu grad de extracţie între 50 şi 70% (în funcţie de calitatea grâului). Capacităţile variază de la minim 150 Kg grâu (mori de capacitate mică) la 800 Kg grâu (mori de capacitate mare) prelucrat pe oră. O moară de capacitate medie (400 Kg grâu/oră) poate fi amplasată, în general, în comune sau sate, acoperind nevoile a 10.000 de locuitori, dar tot atât de bine poate funcţiona şi în oraşe. Se adresează cu precădere producătorilor individuali, brutăriilor particulare cu capacitate mică şi medie.
Întrucât făina reprezintă un produs de bază în alimentaţie, este de presupus că afacerea are şanse de reuşită, deoarece există o cerere tot mai mare pentru produsele şi serviciile oferite, datorită mişcărilor de populaţie de la oraşe la sate şi diversificării producţiei de panificaţie şi făinoase.
Produsele obţinute sunt făina de grâu, mălaiul de consum şi tărâţele de grâu şi de porumb. Pentru măcinarea porumbului este necesar un echipament de măcinat adiţionat opţional morii de grâu.
Activitatea la o moară de grâu acoperă sectorul producţiei dar şi al serviciilor (deservind locuitorii din zonă). În prezent serviciile sunt prestate cu plata în natură sub formă de uium până la 25% (uium = partea din grâu cu care clientul plăteşte măcinarea).

3.2. Clienţii:

Clientela pe care o vizăm se împarte în patru categorii:
Pentru activitatea de producţie, clientela va fi formată din:
Brutăriile săteşti şi orăşeneşti din zonă, precum şi firme de comerţ en-gros.
Aceşti clienţi vor cumpăra făina en-gros pe baza unor contracte ferme. Am primit până acum cereri de ofertă de la 3 firme de comerţ en-gros din Slobozia şi Călăraşi. Am contactat şi brutăria sătească existentă într-o comună vecină, care şi-a exprimat interesul pentru aprovizionarea cu făină de la moara noastră. În Slobozia există două brutării de stat, care acum se aprovizionează de la unica moară a oraşului şi cărora le-am transmis oferta noastră care – aşa cum vom arăta mai jos – este mai avantajoasă decât cea a morii existente.
Populaţia din oraşul Slobozia.
O parte din producţia de făină va fi desfăcută en-detail prin magazinul firmei. Din experienţa de până acum, considerăm că la cererea existentă, vânzări de o tonă de făină pe lună vor putea fi realizate cu uşurinţă.
Pentru activitatea de prestări servicii de morărit, clientela va fi formată din producătorii agricoli locali, care posedă importante cantităţi de grâu şi porumb, pe care doresc să le prelucreze pentru valorificare pe piaţa ţărănească şi pentru consumul propriu.
În comuna Dragalina există 8.000 de locuitori, iar în comunele vecine, pe o rază de 10 Km, încă 15.000 de locuitori.
Pentru vânzarea tărâţei, care este un produs secundar, am contactat fabrica de nutreţuri combinate situată într-o comună vecină, la 10 Km distanţă de comuna Dragalina.
Din informaţiile noastre, FNC Scăieni are un necesar mare de materii prime şi întâmpină probleme în aprovizionare, deci ne aşteptăm să vindem întreaga cantitate de tărâţă pe care o vom avea disponibilă.

3.3. Segmentul de piaţă:

Moara va fi amplasată în comuna Dragalina, judeţul Călăraşi, o comună cu 8.000 de locuitori, situată la 15 Km sud faţă de oraşul Slobozia, într-o zonă propice culturii grâului. Comuna beneficiază de legături rutiere şi C.F.R. bune cu localităţile învecinate.
În împrejurimi, pe o rază de 10 Km, mai există 5 comune, cu o populaţie totală de cca. 15.000 de locuitori.
În apropiere, la 10 Km distanţă, se află FNC Scăieni, care reprezintă un consumator pentru tărâţă.
Din constatările noastre, o gospodărie ţărănească macină lunar cca. 30 Kg de cereale pe membru de familie.
Un calcul simplu arată că această piaţă are capacitatea de a absorbi un volum de 8280 tone cereale pe an.
(15.000 + 8.000) persoane x 30 Kg cereale/lună x 12 luni/an = 8.280 tone.
Dacă am prelucra toată această cantitate de cereale, ea ne-ar aduce o cantitate de 1656 tone cereale din uium (20% x 8280t).
Transformând această cantitate de grâu în făină şi vânzând-o la preţ en-gros, ne-ar aduce un venit de aproximativ 4.000 mil. lei.
(1656t x 70% extracţie x 3450 lei/Kg = 3.999.240 mii lei).
Aşa cum vom arăta în capitolele următoare, am prevăzut să prelucrăm numai 832 tone de grâu pe an. Aceasta înseamnă aproximativ 10% din cererea existentă pentru aceste servicii.
Prelucrarea acestei cantităţi de grâu ne va aduce un venit de 1.355,3 mil. lei pe an, incluzând aici şi încasările din vânzarea tărâţei rezultate.
Din informaţiile obţinute de la Direcţia de Investigaţii a Ministerului Agriculturii, reiese că în judeţul Călăraşi capacitatea de măcinare (exprimată în tone/1.000 locuitori) este de 0,47 – deci sub media pe ţară, care este de 0,53. De asemenea, capacitatea de panificaţie a judeţului (exprimată în tone/1.000 locuitori) este de 0,35 – deci sub media pe ţară care este de 0,51. De aici deducem că există o cerere clară pentru produsele şi serviciile pe care le oferim. Această concluzie este întărită şi de lipsa de făină din magazine, precum şi de cozile la morile de grâu şi centrele de pâine.

3.4. Concurenţa

În zonă există două mori de grâu cu tehnologii vechi, situate la 15 şi respectiv 20 Km distanţă, care lucrează în regim de prestări de servicii. Aceste mori nu acoperă necesarul de morărit din comunele limitrofe. Ambele sunt proprietate de stat, cu toate deficienţele organizatorice cunoscute. Producătorii care apelează la serviciile acestora sunt nemulţumiţi de calitatea făinii obţinute, precum şi de lipsa de promptitudine a serviciilor lor.
Singura moară care are producţie de făină este cea de la Slobozia. Aceasta aprovizionează fabricile de pâine din oraş, fără să acopere complet necesarul de făină al oraşului.
Comparativ cu aceşti concurenţi, activitatea pe care o organizăm va fi mult mai bună, deoarece:
utilajele pe care le vom achiziţiona sunt moderne, de productivitate înaltă şi asigură produse de calitate superioară;
proprietarul se va ocupa personal de conducerea activităţii, ceea ce va duce la promptitudine în prestarea serviciilor, evitarea risipei şi a dezordinii, ritmicitate în aprovizionare;
vom oferi condiţii de plată mai avantajoase decât concurenţa.

3.5. Analiza SWOT

Din analiza pe care am făcut-o în cadrul societăţii am desprins următoarele concluzii:
Puncte tari:
personalul angajat (2 morari, 1 electromecanic şi 2 muncitori necalificaţi) a fost instruit şi testat la locul de muncă, fiecare având încheiat contract individual de muncă; electromecanicul a făcut un stagiu de pregătire de 0 săptămână la furnizorul utilajului de morărit, S.C. Electrotimiş S.A.;
cei 2 morari au o îndelungată experienţă în această meserie, fiind angajaţi timp de 10 ani la moara din oraşul Slobozia;
avem posibilitatea să obţinem grâu de bună calitate de la producătorii individuali;
infrastructura teritorială favorabilă atât pentru transportul feroviar, cât şi cel auto, comuna Dragalina fiind situată pe traseul căii ferate şi drumului naţional Bucureşti – Feteşti, cât şi pe traseul căii ferate şi drumului naţional Slobozia – Călăraşi.
Puncte slabe:
funcţionarea morii în primul an la numai 75% din capacitatea de producţie;
eforturi suplimentare pentru câştigarea încrederii în cadrul furnizorilor şi clienţilor;
Ocazii favorabile:
deschiderea unei brutării noi în oraşul Slobozia, precum şi a altor câteva centre cu produse de panificaţie (covrigi, gogoşi, prăjituri);
facilităţile acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, programe gratuite de consultanţă precum şi acordarea de credite cu dobândă relativ redusă;
Ameninţări:
condiţiile meteorologice nefavorabile pot afecta producţia cerealieră micşorând-o sau depreciind-o; În aceste condiţii, pot apare probleme la achiziţionarea grâului (la calitate şi la preţ), la procentul de extracţie a făinii; moara nefiind utilizată la capacitatea ei reală, scade cifra de afaceri.

3.6. Mixul de marketing
3.6.1. Produsele şi serviciile

Produsul principal care va fi oferit este făina albă pentru panificaţie tip 680. Un alt produs care poate fi obţinut este mălaiul obişnuit. Ca produse secundare se vor obţine tărâţa de grâu şi de porumb. Moara poate fi reglată şi pentru a produce griş.
Preţurile practicate în prezent pentru aceste produse sunt următoarele:
- făină albă de grâu pentru panificaţie - 4500 lei
- mălai superior - 5300 lei
- tărâţă - 1900 lei
- griş - 6700 lei
Firma noastră intenţionează să practice preţuri cu 10% sub acest nivel pentru desfacerea en-detail, iar pentru desfacerea en-gros, următoarele preţuri:

- făină albă de grâu pentru panificaţie - 3450 lei
- mălai superior - 3800 lei
- tărâţă - 1200 lei
- griş - 5300 lei
Important pentru ca făina să aibă vânzare sigură este ca aceasta să aibă proprietăţi bune de panificaţie, să aibă un procent redus de cenuşă (deci să fie albă) şi să fie păstrată în condiţii corespunzătoare de umiditate.
Întrucât făina este un produs de bază în alimentaţie, este de presupus că în viitor consumul nu va scade, ci dimpotrivă, va creşte, pe măsura creşterii populaţiei şi diversificării producţiei de specialităţi făinoase.
Serviciile prestate vor consta în măcinarea grâului şi porumbului adus de locuitorii din zonă. În prezent, astfel de servicii sunt prestate cu plata în natură, sub formă de uium, de până la 25% din cantitatea de cereale măcinată.
Firma noastră intenţionează să practice un nivel de 20% pentru uium.

3.6.2. Preţul

Pentru stabilirea preţului produselor noastre trebuie calculate costurile directe şi costurile indirecte la care vom adăuga procentajul de profit. În calculul următor vom deduce preţul numai pentru 1 Kg de făină.
Costurile directe
Luând în calcul procentajul de scoatere a făinii din grâu care este de 70% va rezulta că 1 Kg făină se scoate din 1,43 Kg grâu. Deci materia primă pentru a produce 1 Kg de făină este 1,43 Kg de grâu.
În ceea ce priveşte manopera directă vom lua în calcul salarizarea personalului care participă direct la procesul de producţie.
Salarii directe:
2 morari x 1.700.000 lei/lună x 12 luni/an = 40.800 mii lei
2 muncitori necalificaţi x 1.000.000 lei/lună x 12 luni/an = 24.000 mii lei
1 mecanic x 1.500.000 lei/lună x 12 luni/an = 18.000 mii lei
Total salarii directe : 82.800 mii lei
CAS + şomaj, etc (32%) : 26.496 mii lei
Total : 109.296 mii lei
Numărul de ore lucrătoare într-un an este :
260 zile lucrătoare/an x 8 ore/zi = 2080 ore/an

Costul unei ore directe de muncă este :
109.296.000 lei/an : 2080 ore/an = 52.546 lei/oră
Timpul necesar pentru fabricarea unui Kg de făină fiind de 0,003 ore, vom calcula manopera directă pe 1 Kg de făină :
0,003 ore x 52.546 lei/oră = 157 lei
Acum putem calcula costurile directe pe produs (1 Kg făină)
Materiale directe (grâu) 1716 lei (1,43 Kg x 1200 lei/Kg)
Manopera directă 157 lei
Total costuri directe 1873 lei
Costurile indirecte
Pe lângă aceste costuri directe, firma trebuie să suporte şi alte costuri cum ar fi: întreţinerea şi funcţionarea utilajului, utilităţi aferente, cheltuieli de desfacere, administrative, dobânzi la credite, etc.
Costuri indirecte:
- Energie electrică, apă, canalizare 37.880 mii lei
- Salarii indirecte (inclusiv CAS) 31.680 mii lei
- Cheltuieli desfacere – transport 35.000 mii lei
- Reparaţii întreţinere, piese de schimb 10.000 mii lei
- Cheltuieli administrative 10.000 mii lei
- Asigurări 12.000 mii lei
- Amortizarea 50.000 mii lei
- Rata la credit (cu dobândă) 130.000 mii lei
Total costuri indirecte 316.560 mii lei
Având în vedere inflaţia, aceste costuri le vom înmulţi cu rata inflaţiei (40%)
deci vom avea totalul costurilor indirecte :
316.500.000 x 140% = 443.184.000 lei
Aceste costuri le vom diviza la numărul de kilograme de făină estimat a fi realizat pe un an :
2080 ore funcţionare/an x 280 Kg făină/oră = 582.400 Kg făină/an.
Pentru acest an estimăm o producţie de 500.000 Kg făină. Aceasta va implica costuri indirecte pe 1 Kg făină, astfel:
443.184.000 lei/an : 500.000 Kg făină/an = 887 lei/Kg făină


Acum putem calcula costul de realizare a 1 Kg făină:
Costuri directe 1873 lei
Costuri indirecte 887 lei
Total cost/1 Kg făină 2760 lei


C) Stabilirea preţului
Cunoscând costurile totale pe care le implică produsul firmei, putem trece la stabilirea preţului cu care acesta va fi livrat clienţilor.
Desigur, la stabilirea preţului vom ţine cont şi de alte elemente cum ar fi:
preţurile practicate de concurenţă;
mărirea preţului pe care cumpărătorul este pregătit să-l plătească pentru produs;
compararea cu preţurile practicate la produsele similare fabricate.
Din cele prezentate, ne amintim că firma trebuie să-şi obţină un profit de 25%.
Costuri totale 2760 lei
Profit 25% 690 lei
Preţ de vânzare 3450 lei/1Kg făină
Trebuie specificat că aceasta nu înseamnă că 25% din vânzări revin firmei ca profit. Acesta este de 20% (690/3450) şi se numeşte marja de profit.

3.6.3. Promovarea şi distribuţia

Deoarece desfacerea produselor va fi asigurată în special en-gros, unui număr limitat de clienţi, nu considerăm necesară o campanie de promovare largă. Preferăm să contactăm direct clienţii potenţiali, lucru pe care l-am şi demarat.
În ceea ce priveşte comerţul en-detail, considerăm că magazinul firmei are un vad destul de bun şi este destul de cunoscut, deci nu este necesară o reclamă suplimentară.
Pentru prestările de servicii, considerăm că cea mai bună formă de reclamă va fi asigurarea unei calităţi superioare a făinii produse şi menţinerea promptitudinii în prestarea serviciilor noastre de morărit.
4. ORGANIZARE ŞI CONDUCERE
4.1 Procesul de producţie

Ciclul de producţie constă în următoarele etape:
achiziţionare grâu
triere
decojire
măcinare
extracţie
măturare (stocare 4-5 zile)
ambalare
livrare
stocul de grâu necesar pentru asigurarea ritmicităţii producţiei va trebui să acopere capacitatea de măcinare pentru 10 zile, adică 100 tone. În mod corespunzător vor fi dimensionate depozitele de grâu şi capitalul necesar pentru achiziţii. După acumularea unui stoc de făină realizat în 4-5 zile (necesare pentru măturarea făinii), livrarea către beneficiari se va face zilnic.
În regim de servicii, măcinarea grâului adus de clienţi şi livrarea făinii se vor face pe loc, fără perioade de aşteptare. Manevrarea sacilor va fi făcută de către clienţi.
UTILAJUL NECESAR
Din studiile efectuate, am ajuns la concluzia că moara cea mai potrivită este o moară cu 3 valţuri, cu o capacitate de prelucrare de 400 kg/oră, asigurând un procent de extracţie de 70-80%, care funcţionează la o putere de 22 KW. Preţul estimativ solicitat de producător, inclusiv instalarea şi punerea în funcţiune este de 200 milioane lei. Moara ocupă o suprafaţă de 14 mp, are o înălţime de aproximativ 5 m şi o greutate de 2500 kg. Nu necesită fundaţie, fiind o construcţie compactă instalată pe un cadru metalic.
Acest utilaj a fost selectat după analizarea a trei oferte similare, din următoarele considerente:
preţul mai mic faţă de produse similare;
condiţii de livrare avantajoase – firma producătoare, S.C. Electrotimiş S.A., asigură montajul, punerea în funcţiune şi pregătirea unui morar.


SPAŢII, UTILITĂŢI
Proprietarul deţine un teren corespunzător şi o clădire care, după renovare, poate fi folosită pentru amplasarea utilajului şi amenajarea depozitelor.
Terenul necesită amenajări şi împrejmuire. Va fi construit un spaţiu de parcare suficient de larg ( 900 mp) pentru facilitatea accesului camioanelor şi căruţelor până în apropierea morii şi va fi îmbunătăţit drumul de acces până la şoseaua naţională care trece prin comună, în lungime de 50 m. Aceste lucrări vor fi efectuate cu forţe proprii de către firmă.
Branşarea clădirii la sistemul de apă şi canalizare al comunei este realizată, branşarea la linia electrică de curent trifazic, existentă în apropierea casei, urmând să fie făcută.
Pentru estimarea costurilor aferente acestor amenajări am contactat o firmă particulară de specialitate. Devizul estimativ pentru aceste lucrări se ridică la 40 milioane lei.
REGIM DE LUCRU
În estimările din prezentul plan de afaceri am pornit de la premisa – pesimistă - că se va lucra într-un singur schimb de 8 ore, timp de 5 zile pe săptămână.

4.2. Conducerea

Firma va fi condusă de proprietar şi de un administrator.
Proprietarul va coordona întreaga activitate, va angaja şi controla personalul, se va ocupa direct de problemele de producţie, precum şi de contractare pentru aprovizionare şi desfacere.
Menţionez că proprietarul este tehnician specialist în morărit şi industrie alimentară, având o experienţă de 15 ani într-o moară din localitatea Slobozia.
Administratorul va ţine evidenţele contabile şi va supraveghea activitatea de achiziţie şi desfacere. Pentru această funcţie am şi contactat o persoană din comună, care are calificare de contabil şi o experienţă de 8 ani de magazioner gestionar, iar în prezent este şomer. Acesta va fi retribuit cu un salariu brut de 2 milioane lei lunar.

4.3. Personalul

Moara va fi deservită de 5 angajaţi, după cum urmează:
1 electromecanic;
2 morari;
2 muncitori necalificaţi (pentru însăcuire şi încărcare)
Personalul va fi selectat dintre locuitorii comunei, instruit şi testat la locul de muncă. Cu fiecare va fi încheiat un contract individual de muncă.
Pentru cele două posturi de morari (pe care le considerăm poziţii cheie pentru asigurarea calităţii prestaţiei şi a producţiei) am contactat deja două persoane calificate şi cu experienţă în domeniu.

5. AVANTAJELE OFERITE COMUNITĂŢII

Activitatea propusă va fi un instrument de dezvoltare a comunităţii şi de dezvoltare umană în acelaşi timp cu dezvoltarea economică.
Avantajele pe care le va oferi firma comunităţii sunt următoarele:
având în vedere extinderea în amonte şi în aval a activităţii de morărit, firma va oferi noi locuri de muncă şomerilor comunităţii sau indivizilor care nu sunt angajaţi la completa lor activitate de muncă;
aprovizionarea cu bunuri se va face de la furnizorii locali (grâul de la producătorii individuali) oferindu-le acestora posibilitatea valorificării rapide şi avantajoase a surplusului de cereale;
asigurarea cu servicii şi produse care nu au fost asigurate până în momentul de faţă: măcinarea grâului şi porumbului, oferirea unor produse de patiserie diverse şi de bună calitate (pe măsura dezvoltării afacerii);
îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei comunei. Firma intenţionează să sprijine comunitatea în derularea unor proiecte la nivel local şi anume:
introducerea gazelor naturale pentru fiecare locuinţă;
înlocuirea vechii centrale telefonice manuale cu una digitală automată de capacitate mai mare;
renovarea clădirii căminului cultural din comună şi achiziţionarea unui aparat de protecţie;
îmbunătăţirea bazei materiale din şcoala cu 10 clase a comunei.
Aceste avantaje vor fi oferite comunităţii după primii doi ani de funcţionare a firmei, când investiţia iniţială va putea fi acoperită integral din profitul net.

PREVIZIUNI FINANCIARE
6.1. Necesarul de finanţare

Apreciem că întreaga investiţie necesită un fond de 250 milioane lei din care:
40 milioane lei pentru amenajarea spaţiilor şi terenului firmei – se pot acoperi din surse proprii;
10 milioane lei pentru achiziţionarea unei cantităţi de grâu suficiente pentru un proces fluent de producţie (preţ de cumpărare grâu: 1200 lei/Kg.) – din surse proprii;
200 milioane lei pentru achiziţionarea utilajului – din credite bancare.

6.2. Venituri previzionate

Estimând că vom obţine un venit de circa 1355,3 milioane lei/an la un grad de utilizare a capaciăţii de producţie de 100%. În calcule am luat însă în consideraţie un grad de acoperire a capacităţii de producţie de numai 75% pentru primul an şi de 95% pentru următorii ani.
În estimarea veniturilor am pornit de la următoarele date:
Regim de lucru: - 8 ore/zi
- 260 zile/an
Capacitatea de producţie nominală:
- 400 Kg. grâu/oră
Randament (procent de scoatere):
- 70% făina
- 25% tărâţă
Preţ de vânzare:
- făină - 3450 lei/Kg
- tărâţă - 1200 lei/Kg.
Pentru simplificare, în estimarea veniturilor am luat în consideraţie numai producţia de făină de grâu şi tărâţă aferentă - care vor reprezenta 50% din volumul fizic de cereale prelucrate – plus încasările provenite din vânzarea făinii şi tărâţelor obţinute din uiumul de 20% reţinut pentru serviciile de morărit.
Deci cantitatea anuală de grâu prelucrat va fi:
400 Kg./h x 8h x 260 zile/an = 832 tone/an
Volumul vânzărilor:
Făină producţie proprie:
832 t/an x 50% x 70% proc. scoatere x 3450 lei/Kg. = 1.004.640 mii lei
Tărâţă producţie proprie:
832 t/an x 50% x 25% proc. scoatere x 1200 lei/Kg. = 124.800 mii lei
Făină din uium:
832 t/an x 50% x 70% x 3450 lei/Kg. x 20% uium = 200.928 mii lei
Tărâţă din uium:
832 t/an x 50% x 25% x 1200 lei/Kg. x 20% uium = 24.960 mii lei

TOTAL 1.355.328 mii lei.

6.3. Cheltuieli de producţie anuale

Estimăm că pentru realizarea veniturilor sus-menţionate vom cheltui o sumă de circa 925 milioane lei/an la o capacitate de producţie utilizată de 100%.
În estimarea cheltuielilor de producţie am inclus următoarele:
Achiziţie grâu pentru 50% din capacitatea nominală de prelucrare:
Grâu achiziţionat de la producători individuali sau asociaţii:
400 Kg./h x 8 ore/zi x 260 zile/an x 50% x 1300 lei/Kg. x 50% din total aproviz. = 270.400 mii lei.
Grâu achiziţionat de la ROMCEREAL
400 Kg./h x 8 ore/zi x 260 zile/an x 50% x 1100 lei/Kg. x 50% din total aproviz. = 228.800 mii lei.
TOTAL = 499.200 mii lei.
Salarii directe:
2 morari x 1.700.000 lei/lună x 12 luni/an = 40.800 mii lei
2 muncitori necalificaţi x 1.000.000 lei/lună x 12 luni/an = 24.000 mii lei
1 mecanic x 1.500.000 lei/lună x 12 luni/an = 18.000 mii lei
TOTAL SALARII DIRECTE : 82.800 mii lei
C.A.S. + şomaj, etc. (32%): 26.496 mii lei
TOTAL : 109.296 mii lei
Utilităţi
- energie electrică necesară pentru consum moară şi iluminat:
23 KW/h x 8h/zi x 300 zile/an x 650 lei/KW = 35.880 mii lei
- apă, canalizare: 2000 mii lei
TOTAL : 37.880 mii lei
Salarii indirecte:
1 administrator x 2.000.000 lei/lună x 12 luni/an = 24.000 mii lei
C.A.S. + şomaj, etc. (32%): 7.680 mii lei
TOTAL : 31.680 mii lei
Cheltuieli desfacere-transport:
250 curse/an x 140 mii lei/transport = 35.000 mii lei
TOTAL : 35.000 mii lei
Alte cheltuieli:
Reparaţii-întreţinere şi piese de schimb 10.000 mii lei
Cheltuieli administrative 10.000 mii lei
Asigurări 12.000 mii lei
Amortizarea - liniară 50.000 mii lei
Rata la credit – cu dobânda 130.000 mii lei
TOTAL : 212.000 mii lei
Am prevăzut ca întregul profit să fie reinvestit, acesta reprezentând încă o rezervă pentru dezvoltarea activităţii.
Indicatorii financiari ai investiţiei prefigurează o situaţie financiară favorabilă, ceea ce ne permite să considerăm proiectul fezabil şi profitabil.

6.4. Analiza pragului de rentabilitate.

Având în vedere costurile directe şi indirecte calculate anterior pentru producerea unui Kg. de făină:
Costuri directe (variabile) 1873 lei/1Kg. făină
Total costuri indirecte (fixe) 443.184.000 lei/an,
precum şi preţul de vânzare (3450 lei/Kg.), pragul de rentabilitate calculat va avea următoarele valori:
făină
PRlei = 281.030 lei X 3450 lei/Kg = 969.553.500 lei

Din calculele efectuate şi din graficul pragului de rentabilitate se observă că moara va funcţiona în zona cu profit a acestui grafic, cu o producţie aproape dublă în comparaţie cu cea corespunzătoare pragului de rentabilitate: 500.000 Kg. făină pe an faţă de 281.030 Kg. pragul de rentabilitate.
De asemenea, 500.000 Kg. făină pe an nu reprezintă capacitatea totală de producţie a morii (582.400 Kg. făină/an), ceea ce înseamnă că, în funcţie de desfacere, putem mări sau reduce producţia.
În cazul în care, datorită fluctuaţiilor pieţei, vom avea o producţie anuală mai mică de 281 tone, pentru a menţine profitabilitatea firmei, vom reduce corespunzător costurile.
Datele excte si detalii complete in Pachetul Oportunitati de munca si afaceri!

0 comentarii: