27 feb. 2010

PLAN DE AFACERI

PLAN DE AFACERI

1. INFORMATII ADMINISTRATIVE

Organizaţia beneficiară
Denumirea completă a solicitantului:
Forma juridică:
Cod fiscal:

Grupul de iniţiativă
Data înfiinţării grupului de initiativa
Număr de membrii în comunitate
Număr de membrii grupul de initiativa


2. DESCRIEREA PROIECTULUI

Descrieţi afacerea pe care planificaţi să o dezvoltaţi. Menţionaţi tipul de activitate, produsele şi serviciile, piaţa, organizarea şi managementul, precum şi estimările financiare (investiţie, profitabilitate).
Descrieţi investiţia pentru care intentionaţi sa obţineţi finantare nerambursabila (inclusiv motivul pentru care ati decis sa cumparati masini, echipamente, etc). Descrieţi noile produse sau servicii şi modul în care noul produs va influenţa activitatea întreprinderii dv. Detalierea investiţiei trebuie să fie corelată cu datalierea bugetului din Anexa A – Cererea de finantare, secţiunile 3 si 4.
3.1 Suma investiţiei (total): ________________Euro

Din care:
Contribuţia din fonduri ale Uniunii Europene ________________Euro
Contribuţia în numerar a solicitantului ________________Euro
Contribuţii de la alte organizaţii: ________________Euro


3.2 Tipul investiţiei
- echipament nou  la mâna a doua  _______________Euro
- mijloc de transport nou  la mâna a doua  _______________Euro
- consultanţă, pregătire profesională etc _______________Euro
- construcţii/reabilitare/modernizare _______________Euro
- altele (detaliaţi) _______________Euro

3.3 Descrierea procesului tehnologic după implementarea investiţiei planificate3.4. Infrastructura cadru a proiectului:

a) Locaţie, suprafaţa, vechimea si calitatea cladirilor ce au legatura cu investitia (hale de productie, depozite, birouri, magazine);b) statutul legal al cladirilor si al terenurilor;c) dotarea cu utilitatile relevante (apa, gaz, curent, cai de acces, etc)
3.5. Modificări ale clădirilor şi ale utilităţilor necesare proiectului:
- finantate prin proiect:_______________________________________
- nefinantate prin proiect: ____________________________________

4. PIATA

4.1. Analiza clienţilor:
Descrieti cat mai in detaliu piata careia produsele/serviciile rezultate din implementarea proiectului dv. se vor adresa: cati clienti potentiali estimati ca veti castiga pentru produsele/serviciile rezultate din proiect? Acesti clienti sunt exclusiv locali? Care sunt clientii dv. actuali si care sunt potentialii clienti pentru produsele/serviciile rezultate in urma implementarii proiectului? Care sunt motivele pentru care clientii vor alege produsele rezultate din proiect?

4.2 Concurenţa:

a). Cine sunt cimpetitorii? Ce alte intreprinderi ofera produse / servicii identice, similare sau înlocuitoare pe piaţa pe care activaţi . Ce informatii detineti despre acestea? Dacă este posibil, faceţi o listă cu aceştia.
b). Ce va diferentiaza de competitie? Enumerati punctele tari si punctele slabe ale afacerii dumneavostra in comparatie cu concurenta?c). Cum apreciaţi produsele Dvs în comparaţie cu cu cele ale competitorilor dvs. (în termeni de preţ, calitate etc)?


5. STRATEGIA DE PIATA

5.1. Produse/ servicii livrate prin proiect – preţ, cost, caracterisitici tehnice, calitate, cantitate:

5.2. Sistemul de distribuţie / livrare:
Detalii:
Unde vă veţi vinde produsele / serviciile? Le veţi distribui prin propriul magazin, vânzători en gros, en detail, etc?5.3. Activităţi de promovare a vânzărilor:
Detalii:
Cum vor afla clientii despre produsele dumneavoastra?
Ce buget veti aloca pentru promovarea produselor dv?
Ce metode de reclama / publicitate veti folosi?
6. MANAGEMNENT ŞI RESURSE UMANE (SCHIMBARI IN STRUCTURA FORTEI DE MUNCA)

6.1 Management
Cine va conduce afacerea? Descrieţi pe scurt aria de respnsabilitate a managerilor şi calificarea necsară.

6.2 Locuri permanente de munca nou create (numarul mediu anual):

An 0 An 1 An 2 An 3.
…… …… …… ……….

6.3 Modificari in structura personalului, calificarile si capacitatile disponibile in intreprindere; care va fi strategia de recrutare a personalului in urma implementrii proiectului?
Detalii:
Câţi angajaţi vor fi incadrati in proiect?
Câte posturi noi vor fi create? (în cazul în care este o dezvoltare a unei afaceri deja existente)
Care vor fi cerintele profesionale pentru noii angajati?
Câţi şomeri previzionati ca veti angaja prin proiect?
Nivelul de salarii6.3. Modificari in Sistemul de Asigurare a Calitatii si in proceduri; standarde si certificari ce vor fi dobandite prin proiect;


7. ASPECTE LEGALE ŞI DE MEDIU

7. 1. Aspecte legale relevante
Detalii:
Cine este proprietarul afacerii? Sunt necesare licenţe şi înregistrări? Exista licenţe speciale necesare (e.g. pentru procesare de alimente, etc)?
Ce alte licenţe, autorizaţii sunt necesare pentru implementarea proiectului?
Important: daca proiectul include reabilitări de cladiri, vor fi necesare, inainte de contractare, o copie a autorizatiei de constructie si a altor autorizatii necesare.

7.2. Impactulul asupra mediului
Detalii:
Identificarea deşeurilor si a sistemelor de eliminare / tratare.
Impact pozitiv asupra mediului (daca este cazul).8. PREVIZIUNI FINANCIARE

8.1 Vânzările estimate pentru următorii 3 ani pentru produsele şi serviciile rezultate din proiect (euro):

Perioada Total, din care: Piaţa locală Piaţa regională Piata nationala
Anul I
Anul II
Anul III

Vă rugăm să oferiţi o justificare (calculaţii) pentru estimările de mai sus (pe baza capacităţii lunare de producţie, a cheltuielilor, a profitului estimat, etc)

8.2 Previziuni de profit şi pierderi
Item Anul I Anul II Anul III
Vânzări
Cheltuieli:
Materii prime
Salarii
Utilităţi
Costuri administrative
Alte costuri directe
etc
Profitul brut / Pierderi
Taxe pe profit
Profitul net

8.3 Cum va acoperi aplicantul costurile necesare? Cum va utiliza aplicantul profitul obţinut?

8.4 Rapoarte financiare de bază
Rata brută a profitului (profitul brut / vânzări – în %)
Costul pentru locul de muncă (investiţie / locul de muncă)
Rata de rentabilitate a invetiţiei

0 comentarii: