Web design

În ultimii ani piaţa serviciilor care au la bază Internetul (şi implicit designul de pagini web) a cunoscut un progres extraordinar. Acest fenomen a fost sprijinit şi de gradul tot mai mare de penetrare al calculatoarelor şi al Internetului în rândul populaţiei. În mediul urban şi îndeosebi în oraşele mari accesul la Internet este deja un lucru obişnuit. Numeroase familii deţin calculatoare şi acces la Internet la domiciliu, alţii la locul de muncă / şcoală, iar pentru cei care nu se încadrează în nici una dintre aceste categorii există deja o multitudine de Internet-café-uri, unde doritorii pot accesa toată gama de servicii web.
Pentru a fi competitivă pe această piaţă, o firmă trebuie să ofere un pachet complex de servicii, compus din: web design (realizarea de situri cu conţinut cât mai variat şi atractiv), prelucrarea şi optimizarea de fotografii digitale, grafică web (design, prelucrare şi corectare imagini, scanare, logo şi tematică design pentru web, banere statice şi rotative, Macromedia Flash, grafică originală – hărţi, traduceri), alte servicii.

Clienţii
Clienţii sunt în marea lor majoritate firme, care prin lansarea unui site pe Internet urmăresc să îşi facă oferta cunoscută unui număr practic nelimitat de clienţi (se estimează că, la nivel mondial, peste 800 milioane de persoane au acces la Internet, iar numărul acestora va depăşi foarte curând 1 miliard).
Solicitările acestor clienţi variază în funcţie de resursele financiare pe care le alocă acestei activităţi, de natura ofertei firmei, de opţiunea acestora de a apela sau nu la anumite elemente cum ar fi: varianta de vânzare on-line, prezentarea unor liste cu produsele firmei şi preţurile acestora, hărţi cu localizarea firmei sau a punctelor de lucru, fotografii ale produselor/magazinelor/persoanelor importante din cadrul firmei, cele mai frecvente întrebări (FAQ), calendar al evenimentelor, ştiri de ultima oră, link-uri, forum de discuţii pentru vizitatori/clienţi, informaţii de contact etc.
Colaborarea cu clienţii depinde foarte mult de comunicarea cu aceştia, în special în faza iniţială, de planificare a tuturor activităţilor şi proceselor. Trebuie definite foarte clar motivele pentru care se crează pagina web, publicul căruia i se adresează, tipul de informaţii care se doresc a fi prezentate şi modul de prezentare, ritmul de actualizare (după momentul în care situl devine activ), alte menţiuni specifice pentru a asigura o înţelegere perfectă a cerinţelor beneficiarului de către web designer.

Concurenţa
După cum deja am precizat, concurenţa în domeniul construcţiilor de pagini web este acerbă. Există câteva firme mari, care prin calitatea şi diversitatea serviciilor oferite şi-au câştigat deja o anumită reputaţie, cât şi o mulţime de firme mici şi foarte mici, aşa-numite “de garaj”, care sunt adesea formate din una-două persoane.

Promovarea
După cum se poate bănui, una dintre cele mai eficiente metode de promovare a designerilor de pagini web este chiar Internetul. Designerul trebuie să lucreze cu multă atenţie la propriul site, care să cuprindă toate elementele ofertei sale, împreună cu datele de contact, toate acestea într-un format atractiv, care să trezească interesul celui care vizitează adresa respectivă.
În faza incipientă a afacerii, extrem de importante sunt însă şi cunoştinţele personale, care se pot materializa în găsirea primilor clienţi ai firmei.
Pe măsură ce firma începe sa aibă clienţi şi să construiască site-uri, îşi poate spori notorietatea prin menţionarea numelui sau logo-ului în interiorul paginilor realizate, ca şi prin crearea în pagina proprie a unui director (denumit de cele mai multe ori “Portofoliu”) în care să fie prezentaţi cei mai importanţi clienţi şi părerile acestora despre colaborarea care a avut loc.

Costurile de început
Faţă de alte afaceri “tradiţionale” (producţie industrială, agricultură, transporturi, alte servicii), costurile pe care le solicită această afacere sunt mult mai reduse.
Pe lângă costurile de înfiinţare a unei societăti comerciale (circa 300 €), investiţia se rezumă la unul sau mai multe computere (pe care le putem evalua la 1000 – 1500 €/bucata) şi la achiziţionarea de programe (softuri) performante.
Evident, se adaugă cheltuielile ocazionate de achiziţionarea sau închirierea spaţiului, în cazul în care afacerea nu îşi are locaţia chiar la domiciliu.

Pregătire şi calificare
În urma expansiunii Internetului şi a folosirii calculatoarelor în ţara noastră, au apărut numeroşi tineri care s-au specializat în domeniul programării şi a realizării de pagini web. Aceste abilităţi se deprind prin practică şi se menţin prin exerciţiu. Totuşi, există şi posibilitatea învăţării tuturor acestor cunoştinţe prin intermediul unor cursuri specializate.
Toate instituţiile şi companiile (publice sau private) care organizează cursuri de instruire, calificare şi perfecţionare în diverse meserii au în mod obligatoriu în portofoliul lor cursuri de web designer pentru diferite niveluri (începători – avansaţi). Acestea fac cunoscute limbajele de programare şi instrumentele utilizate pentru construcţia serverelor de Internet, prezintă posibilităţile care decurg din integrarea mai multor servicii de reţea etc.

Cadrul legal
O problemă importantă în domeniul software este cea a drepturilor de autor.
În general, acestea sunt reglementate prin Legea nr. 8/1996 a Drepturilor de Autor şi a drepturilor conexe, publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 60 din 26 martie 1996. Mai intervine şi Legea nr. 213/2002, privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 324 din 16 mai 2002.