29 ian. 2010

Oportunitati de afaceri - Centru de consiliere profesională şi planificare a carierei


În domeniul consilierii şi orientării profesionale, oferta este într-o creştere accentuată, pe măsură ce se înfiinţează noi societăţi şi ONG-uri cu acest profil, iar altele deja existente îşi extind sfera de acoperire, incluzând şi acest domeniu. Cererea este şi ea în creştere, dar ritmul este mai lent decât în cazul ofertei.
Serviciile pe care le oferă un astfel de centru au în vedere următoarele componente: informare (date cu privire la posibilităţile de angajare în funcţie de studii, calificări, aptitudini psihoprofesionale; prezentarea ofertelor existente pe piaţa muncii); consiliere (ajutor în întocmirea unui Curriculum Vitae (CV), în elaborarea unei scrisori de prezentare; consiliere individuală şi de grup pentru luarea unei decizii corecte privind cariera şi alegerea unui loc de muncă); planificarea carierei (orientare şi reorientare profesională); dezvoltarea carierei (consiliere pentru accederea la oportunităţi de studii, informarea cu privire la cursurile de formare şi perfecţionare în diverse domenii); eventual plasarea forţei de muncă (în cazul în care instituţia se adresează şi firmelor care fac angajări, în această situaţie extinzându-şi atribuţiile şi devenind şi un gen de intermediar pe piaţa forţei de muncă).

Clienţii
Beneficiarii sunt în primul rând persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, în special proaspeţii absolvenţi ai unor forme de învăţământ, şomerii în căutarea unei slujbe sau cei care intenţionează să-şi schimbe locul de muncă sau profesia.
Suplimentar, clienţi pot deveni şi anumite firme care caută să angajeze personal şi care pot apela la o asemenea agenţie. Cu acceptul beneficiarilor din prima categorie (cei care caută un loc de muncă) se poate forma o bază de date, din care firmele interesate să poată alege angajatul potrivit. De asemenea, este indicată construirea unui sistem de evaluare şi verificare a aptitudinilor pentru ca, la solicitarea angajatorilor, candidaţii să poată fi testaţi.

Concurenţa
Sistemul de consiliere şi orientare profesională se află la intersecţia sferelor de activitate a trei ministere:
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
În cadrul acestor ministere funcţionează diverse direcţii, departamente, birouri etc. care au atribuţii în acest sens.
În afară de acestea, există o serie de instituţii, ONG-uri care îşi desfăşoară acitivitatea în domeniul consilierii şi planificării carierei.
Segmentul de beneficiari cărora li se adresează aceste instituţii variază foarte mult, unele începând cu elevii de liceu sau chiar din clasele gimnaziale, altele ocupându-se cu precădere de şomeri, mulţi dintre aceştia cu vârste destul de avansate.

Promovarea
Politica de promovare adoptată trebuie să vizeze segmentele-ţintă menţionate la secţiunea “Clienţi”. De aceea, se poate alege promovarea prin intermediul publicaţiilor care se ocupă de piaţa muncii, a celor adresate tineretului, dar şi în rubricile specializate în cereri/oferte de muncă. Se poate apela de asemenea la Internet, care este un mediu de comunicare extrem de popular în rândul tinerilor şi a cărui acoperire creşte într-un ritm accelerat. De asemenea, se poate opta pentru promovarea pe posturile de radio, care se bucură şi ele de succes printre tineri.
În fine, se pot combina metodele enumerate mai sus, în funcţie de segmentul de beneficiari ales şi de bugetul alocat pentru această componentă.

Costurile de început
Nefiind o activitate care presupune utilizarea de instalaţii, echipamente, maşini etc., costurile iniţiale sunt relativ reduse. Principalele direcţii înspre care se îndreaptă cheltuielile în faza încipientă sunt: înregistrarea legală a organizaţiei, locaţia (obţinerea şi amenajarea sediului), logistica (computere, telefon, fax, copiator, alte echipamente de birou), consumabile
şi, nu în ultimul rând, personal. Este vorba despre cheltuielile ocazionate de recrutarea-selecţia angajaţilor şi de acoperirea salariilor şi taxelor aferente pe primele câteva luni de funcţionare.
Este esenţial ca personalul să fie de calitate, pentru că într-o asemenea activitate resursa umană este probabil cea mai importantă.

Pregătire şi calificare

Este recomandat ca personalul implicat în această activitate să fi absolvit o formă de învăţământ superior într-unul din domeniile: psihologie, sociologie, pedagogic etc. şi să beneficieze de experienţă în lucrul cu tinerii, care reprezintă “grosul” beneficiarilor.
Detalii complete ale afacerii, planul de afaceri si documentatia aferenta le gasiti in pachetul Oportunitati de munca si afaceri!

0 comentarii: